Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Trädgårdsavfall

Som trädgårdsavfall räknas grenar, kvistar och löv. Det är förbjudet att slänga trädgårdsavfall i skogsdungar och grönområden eftersom det leder till igenväxning och en sämre utemiljö.

Återvinning av trädgårdsavfall

Att kompostera trädgårdsavfallet själv i trädgården är det bästa för miljön. Finns inte möjligheten att kompostera själv i trädgården går det bra att lämna på kommunens återvinningscentraler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Har du inte möjlighet att återvinna trädgårdsavfallet är det ibland tillåtet att elda mindre mängder löv, pinnar och kvistar från trädgården. Det får inte vara extremt torrt, kraftig vind eller råda eldningsförbud. Allt annat avfall är strikt förbjudet att elda, både för företag och privatpersoner. Eldning sker alltid på egen risk och det är den som eldar som har ansvaret.

Innan du eldar

Trädgårdsavfall får inte föras ut i naturen trots att det är biologiskt nedbrytbart. Tippning i grönområden leder till en sämre utemiljö och kan förstöra livsmiljöer för djur och växter. En strövvänlig skogsbacke med blåsippor och gullvivor kan ersättas med nässlor, vallört, kirskål och stark slytillväxt. Detta då trädgårdsavfallet innehåller mycket näring, som också kan läcka ut till vattenmiljöer och bidra till övergödning och syrebrist.

Frön, rötter och stammar av trädgårdsväxter kan sprida sig till växtplatser där de inte hör hemma och orsaka problem. Några exempel på det är jätteloka, jättebalsamin och blomsterlupin.

Fallfrukt och annat trädgårdsavfall lockar djurlivet närmare tätorterna, vilket riskerar att öka konflikterna mellan människa och natur. Vildsvinen kan orsaka stora problem när de vistas i eller nära samhällen, bland annat i form av trafikolyckor samt sönderbökade grönområden och villaträdgårdar.

Tippning av trädgårdsavfall i grönområden leder till ökade kostnader för kommunen och därigenom ett mindre effektivt användande av skattepengar. En skogsdunge som gödslas av tippat trädgårdsavfall behöver röjas oftare och kräver mer resurser. Skador från vildsvin och bekämpning av invasiva arter blir i längden dyrt.