Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Snö och halka

Det ska vara lätt att röra sig ute fast det är vinter. Utanför din fastighet behöver det därför vara fritt från snö och halka. Sand för halkbekämpning finns att hämta gratis.

Kommunen och entreprenörer plogar under hela dygnet när det behövs. För att vi ska kunna ploga på ett bra sätt är det viktigt att gatorna är så fria som möjligt från parkerade bilar.

Prioriterade vägar och gator

Gång- och cykelvägar, skolor och huvudvägar, t ex bussgator, är prioriterade. Det betyder att mindre gator och bostadsgator snöröjs sist.

När det plogas kan det dessvärre bli en snösträng kvar mot din entré och garageinfart. De har vi inte möjlighet att ta bort. En del större snöhögar som blir kvar efter vår plogning försöker vi däremot forsla bort om vi hinner.

  • Ta bort snö från gångbanan utanför din fastighet och se till att de som går där inte halkar.
  • Snö från tomt, gårdsinfarter eller liknande får inte läggas ut på gatan eller allmän plats.
  • Parkera din bil så att det går att ploga så smidigt som möjligt. Beroende på väderleken kan vi behöva ploga när som helst under dygnet.

Fastighetsägare har ett särskilt ansvar under vintern

För att de som vill gå förbi ditt hus ska kunna göra det utan att halka måste du som är fastighetsägare skotta och sanda.