Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Uppvärmning

Hus behöver en primär värmekälla från exempelvis en värmepump, fjärrvärme, elvärme, ved osv.

Ett genomsnittligt hus använder ca 15 000-20 000 kWh för uppvärmning.

Olika sätt att värma upp din bostad

Fjärrvärme

Fjärrvärme är ett slutet kretslopp som bygger på att värmen levereras från en central anläggning istället för att varje fastighet har en egen värmekälla.

I Tierps kommun levererar Tierps Fjärrvärme AB. Fjärrvärme är ett bekymmersfritt uppvärmningssätt. Det enda som krävs är en fjärrvärmeväxlare som lätt ryms i tvättstugan. I den ryms både en värmeväxlare för radiatorvattnet samt en varmvattenberedare.

Kontakta Tierps Fjärrvärme AB för att få veta om du bor i ett befintligt eller planerat fjärrvärmeområde.

Tierps Fjärrvärme AB
Telefon: 0293-21 99 00
Webb: temab.tierp.se/fjarrvarme Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Värmepump

En värmepump utvinner gratis värme ur berg, jord, vatten eller luft.

  • Luft-luftpumpen används ofta som ett komplement till direktel och kan spara ca 30-50% av husets värmebehov. För denna typ av värmepumpar krävs ingen anmälan.
  • Luft-vattenpumpar överför värme till ett vattenburet system och kan spara 40-60% av husets värme och varmvattenbehov. För denna typ av värmepumpar krävs ingen anmälan.
  • Bergvärme, ytjordvärme och sjövärme använder värmen i marken/vattnet och står ofta för ca 90% av husets värmebehov. Resterande 10% är vanligtvis elvärme. Dessa värmepumptyper är anmälningspliktiga och ska anmälas till kommunen i god tid (fyra veckor) innan man påbörjar installationen.

Solvärme

Så fungerar det med solfångare

50 % av varmvattnet
En solfångare kan stå för hälften av hushållets varmvattenförbrukning. Under sommarhalvåret kan du som är ved- eller pelletseldare ta paus från eldningen/slippa använda el till varmvattnet. Tekniken har gått framåt och dagens solfångare är dubbelt så effektiva som de var för 15 år sedan.

Solfångare går att kombinera med alla uppvärmningssätt. Man kan bygga den själv eller beställa en komplett installation av en firma.

Svensk Solenergi (SSE): svensksolenergi.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Solelportalen: Vägledning om solceller Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Biobränslen

Ved
Med en modern vedanläggning får man både ekonomisk och miljövänlig uppvärmning. Vedeldning i gammal panna som saknar ackumulatortank är ofta rena katastrofen för närmiljön. Den släpper ut tio gånger så mycket kolväte och 100-1000 gånger så mycket tjära som marknadens bästa vedanläggningar. Vilken panna man har och om man har ackumulatortank har väldigt stor betydelse för hur mycket utsläpp man orsakar. Det har också stor inverkan på hur mycket ved som går åt. Vedåtgången minskar kraftigt om man byter till en ny anläggning.

Vedens fukthalt har stor betydelse för både vedåtgång och utsläpp. För att få bra förbränning måste veden vara torr. Nyhuggen ved som inte har torkats tillräckligt ger stora utsläpp och rök som irriterar grannarna. Dessutom går det åt mer ved om den är fuktig än om den är torr.

Mer information finns att läsa under Länkar energi och att hämta i energirådgivningens broschyrställ i kommunhuset och på biblioteket.

Pellets
Tillverkas av sågspån och spill från träindustrin. Tillgången till bränslet är god och det bedöms inte bli någon brist på råvara. Man kan välja på att själv hämta bränslet eller få det hemlevererat. Dagens moderna system består av pelletsförråd som fylls med bulkbil, en automatisk transportskruv och en modern panna som i det närmaste sköter sig själv. Systemet är miljövänlig och bekvämt. Arbetsinsatsen är begränsad till några få timmar per eldningssäsong.

Det är också vanligt att ersätta oljeeldning genom att ansluta en pelletsbrännare på befintlig panna. Det alternativet ger sämre verkningsgrad/större bränsleförbrukning och innebär att man måste aska ur anläggningen varje eller varannan vecka. Beroende av hur man löser pelletsförvaringen så blir det mer eller mindre arbetskrävande. Den stora fördelen är att investeringen är liten (kring 20 000kr) och därför snabbt tjänas in.

Pellets är också ett bra komplement i direktelhuset. En kamin som eldas med pellets och går mot en rumstermostat sprider värme i huset hela dygnet. I ett hus med öppen planlösning där värmen lätt sprider sig kan pelletskaminen ersätta 70-80 % av elvärmen.

Spannmål
Ett bränsle som är speciellt lämpligt på gårdar som redan har utrustning för att hantera spannmål. Det passar också bra i lite större anläggningar t ex skolor, flerfamiljshus eller församlingsbyggnader där en spannmålsanläggning kan värma flera närliggande byggnader. En bra lösning kan vara att en eller flera lantbrukare ansvarar för skötsel av anläggningen, bränsle- och asktransport. Odlingen ger sysselsättning i glesbygden och hjälper till att hålla landskapet öppet.

Spannmålseldning kräver särskild utrustning och eldningsteknik för att fungera bra. Information om utrustning kan beställas hos energirådgivningen.

Energi- och klimatrådgivningen
Telefon: 018-727 47 24, måndag–fredag 9.00–16.00
E-post: energiradgivning@uppsala.se