Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Avlopp

Avloppanläggningar kan se ut på olika vis beroende på vad det är för fastighet avloppet avser. Det kan vara en slamavskiljare, sluten tank eller så är fastigheten ansluten till det kommunala avloppsnätet.

Olika regler gäller för enskilt och kommunalt avlopp, där reglerna bestämmer i vilken situation och sammanhang de olika typerna av avlopp kan användas.

Alla som innehar eller skaffar sig en fastighet med avlopp, ska känna till vilka regler som gäller för just den fastigheten.

För industrifastigheter och näringsverksamhet gäller andra lagar för avlopp och avloppsanläggningar. Detta är för att kemikalier och föroreningar ska tas om hand på rätt sätt.

Enskilda avlopp

Avloppsanläggningar som inte är påkopplade på det kommunala nätet kallas för enskilda avlopp. I regel har oftast fastigheter utanför tätbebyggt område enskilda avlopp.

Läs mer om att anlägga avlopp eller tillsyn av avlopp.

Slamtömning

Ett enskilt avlopp ska tömmas på slam regelbundet och tömning beställs hos Temablänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Läs mer om slam och latrin.

Kommunalt avlopp

Från fastigheter som är anslutna till det kommunala avloppet transporteras avloppsvattnet direkt till ett av kommunens avloppsreningsverk via ledningar i marken.

Är du intresserad av att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet är det till Temablänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster du ska vända dig.