Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Avlopp

Avloppsvatten som släpps ut på fel sätt kan orsaka både miljöproblem och hälsorisker. Alla avlopp, även små enskilda avlopp, betraktas därför som miljöfarlig verksamhet i lagens mening. Det är därför viktigt att var och en ser till att fastighetens avlopp uppfyller kraven enligt miljöbalken.

Olika regler gäller för enskilda och kommunala avlopp. Alla fastighetsägare ska känna till vilka regler som gäller för just den egna fastigheten.

För industrifastigheter och näringsverksamhet gäller andra lagar för avlopp och avloppsanläggningar. Detta är för att kemikalier och föroreningar ska tas om hand på rätt sätt.

Enskilt eller kommunalt avlopp

Enskilda avlopp

Avloppsanläggningar som inte är påkopplade på det kommunala nätet kallas för enskilda avlopp. Oftast har fastigheter utanför tätbebyggt område enskilda avlopp.

Generellt innebär reglerna i miljöbalken att den som äger avloppet alltid är ansvarig för att avloppsvattnet renas innan det släpps ut. Detta gäller oavsett hur gammal anläggningen är och om det finns tillstånd eller inte. Reningen ska fungera.

Läs mer om att anlägga avlopp, Öppnas i nytt fönster. eller om kommunens tillsyn av avlopp Öppnas i nytt fönster..

Slamtömning

Ett enskilt avlopp behöver som regel tömmas på slam regelbundet. Kommunen har monopol på renhållningstjänster, och tömning beställs hos Temab Länk till annan webbplats.. Läs mer om slam och latrin Öppnas i nytt fönster..

Kommunalt avlopp

Från fastigheter som är anslutna till det kommunala avloppet transporteras avloppsvattnet direkt till ett av kommunens avloppsreningsverk via ledningar i marken.

Det finns särskilda regler som avgör i vilka områden kommunen är skyldig att bygga ut avloppssystemet. I ett sådant område är alla fastighetsägare skyldiga att ansluta fastigheten. Utanför dessa områden kan det finnas möjlighet att ansluta sin fastighet via avtal om det går en avloppsledning i närheten.

Vill du veta om du har möjlighet att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet är det till Temab Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. du ska vända dig.