Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Att anlägga nytt avlopp

Har du just bestämt dig för att anlägga nytt avlopp? Så spännande! Men innan det helt går att välja metod behövs en preliminär bedömning av vilka krav som ställs på platsen. Därför gör du rätt i att kontakta Miljö- och Hälsoskyddsenheten i ett så tidigt skede som möjligt.

Det finns bra information i foldern ”Information till dig som ska anlägga avloppPDF (pdf, 60 kB)” innan du skickar in din ansökan för handläggning. I vissa fall gör handläggaren även ett besök på fastigheten, ofta tillsammans med sökanden, för att bedöma det inlämnade förslaget.

Tänk på att

Om installation av avloppsanläggning görs utan tillstånd eller anmälan, är kommunen skyldig att ta ut en sanktionsavgift utöver avgiften för handläggningen.

Regler för nya avlopp

I de allmänna råden som kom 2006 ställs inte längre krav på en viss teknik, utan istället på avloppets funktion. Exempel på detta är att det ska vara en viss procentuell reducering av föroreningshalten och att funktionen ska kunna kontrolleras.

Det infördes även olika kravnivåer beroende på omgivningens känslighet. Hög skyddsnivå gäller till exempel när fastigheten ligger nära hav, sjö eller vattendrag.

Påbörjan och slutbevis

Innan arbetet påbörjas ska ett skriftligt beslut med tillstånd tas emot från Tierps kommun. Först då är det tillåtet att börja med installationen av anläggningen.

Tänk också på att innan anläggningen fylls igen ska det finnas möjlighet för handläggaren att inspektera den. Anmälan om att anläggningen är klar för inspektion ska därför göras i god tid, minst två dagar innan återfyllnad av schaktmassor planeras.

Efter att utförandeintyg och eventuell fotodokumentation kommit kommunen tillhanda utfärdar handläggaren ett slutbevis. Därefter är anläggningen klar och får tas i bruk.

Om något blir fel

Som sökande är du enligt lagen ansvarig för att anordningen utförs enligt beslutet, även om arbetet utförs av en entreprenör.

Därför är det viktigt att den som är ansvarig, ofta entreprenören, fyller i och undertecknar utförandeintyget som följer med tillståndsbeslutet från Tierps kommun. Det kan vara bra om något senare visar sig vara fel med anläggningen.

Digital handläggning

Från och med den 1 mars 2019 kommer ärenden inom miljö- och hälsoskydd, bygglov och naturvård att handläggas digitalt. Kunder och sökande kommer i första hand att kontaktas via e-post.

Önskar du återkoppling och information kring din ansökan via brev är det viktigt att det anges på ansökan.

Ansökan och information

Blankett - Ansökan om enskild avloppsanläggningPDF (pdf, 415 kB)
Bilaga 1 - Fosforreducering - kompletterande utrustningPDF (pdf, 76 kB)
Bilaga 2 - SituationsplanPDF (pdf, 14 kB)
Bilaga 3 - GrannintygPDF (pdf, 28 kB)
Bilaga 4 - Konsulter siktanalyserPDF (pdf, 262 kB)

Informationsfolder - Information till dig som ska anlägga avloppPDF (pdf, 60 kB)