Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Att anlägga nytt avlopp

Har du just bestämt dig för att anlägga nytt avlopp? Så spännande! Men innan det helt går att välja metod behövs en preliminär bedömning av vilka krav som ställs på platsen. Därför gör du rätt i att kontakta Miljö- och hälsoskyddsenheten i ett tidigt skede.

Det finns många olika lösningar för avloppsrening som till exempel infiltration och olika fabriksfärdiga reningsanordningar. För att få en översikt kan ett besök på avloppsguidens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster vara till hjälp. Där finns mycket information om både tekniker och produkter.

Om installation av avloppsanläggning görs utan tillstånd eller anmälan, är kommunen skyldig att ta ut en sanktionsavgift utöver avgiften för handläggningen.

Regler för nya avlopp

Enligt regelverket ställs inte krav på en viss teknik, utan på avloppets funktion. Till exempel ska det vara en viss procentuell reducering av föroreningshalten och funktionen på avloppet ska kunna kontrolleras. Eftersom det finns flera sätt att uppfylla dessa krav kan kommunens tjänstemän inte tala om precis vad som behöver göras.

Det finns olika kravnivåer beroende på omgivningens känslighet. Hög skyddsnivå gäller bland annat när fastigheten ligger nära hav, sjö eller vattendrag. Skyddsnivån bestäms i varje enskilt fall och är det oklart vilka krav som gäller för en fastighet, fråga handläggaren.

Påbörjan och slutbevis

Innan arbetet påbörjas ska ett skriftligt beslut med tillstånd tas emot från Tierps kommun. Först då är det tillåtet att börja med installationen av anläggningen.

Tillsammans med beslutet medföljer ett utförandeintyg. När anläggningen är klar ska intyget fyllas i och skickas in till kommunen. Efter att intyg tillsammans med fotodokumentation mottagits utfärdar handläggaren ett slutbevis.

Därefter är anläggningen godkänd och får tas i bruk.

Informationsfolder

Innan ansökan skickas in, finns bra bra information i foldern Information till dig som ska anlägga avloppPDF (pdf, 60 kB). Efter att ansökan kommit in gör handläggaren ofta ett besök på fastigheten för att diskutera det inlämnade förslaget, gärna tillsammans med sökanden eller entreprenören.

Om något blir fel

Som sökande är du enligt lagen ansvarig för att anordningen utförs enligt beslutet, även om arbetet utförs av en entreprenör. Därför är det viktigt att den som är ansvarig fyller i och undertecknar utförandeintyget.

Upprätta gärna ett tydligt avtal med den som tar på sig uppdraget. Det kan vara bra att ha, om något visar sig vara fel med anläggningen.

Blankett och bilagor

Blankett - Ansökan om enskild avloppsanläggningPDF (pdf, 415 kB)
Bilaga 1 - Fosforreducering - kompletterande utrustningPDF (pdf, 76 kB)
Bilaga 2 - SituationsplanPDF (pdf, 14 kB)
Bilaga 3 - GrannintygPDF (pdf, 28 kB)
Bilaga 4 - Konsulter siktanalyserPDF (pdf, 262 kB)

Informationsfolder - Information till dig som ska anlägga avloppPDF (pdf, 60 kB)

Digital handläggning

Sedan den 1 mars 2019 handlägger vi ärenden inom miljö- och hälsoskydd, bygglov och naturvård digitalt. Kunder och sökande kommer i första hand att kontaktas via e-post.

Önskar du återkoppling och information kring din ansökan via brev är det viktigt att du anger det på din ansökan.