Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Att anlägga nytt avlopp

Om du planerar att anlägga ett nytt avlopp ska du lämna in en ansökan eller anmälan till Kommunstyrelsen innan du startar arbetet. Innan det helt går att välja metod behövs en preliminär bedömning av vilka krav som ställs på platsen. Därför är det bra att kontakta Miljö- och hälsoskyddsenheten i ett tidigt skede. I informationsfoldern som finns längre ner på sidan finns mer information om hur du börjar.

Det finns många olika lösningar för avloppsrening. Det kan vara markbaserade lösningar som till exempel infiltration, eller olika fabriksfärdiga reningsanordningar. För att få en översikt kan ett besök på avloppsguidens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vara till hjälp. Där finns mycket information om både tekniker och produkter.

Efter att ansökan kommit in gör handläggaren ofta ett besök på fastigheten för att diskutera det inlämnade förslaget, gärna tillsammans med sökanden eller entreprenören.

Avgifter för handläggning av enskilda avlopp Pdf, 160 kB..

Om installation av avloppsanläggning görs utan tillstånd eller anmälan, är kommunen skyldig att ta ut en sanktionsavgift utöver avgiften för handläggningen.

Regler för nya avlopp

Enligt regelverket ställs inte krav på en viss teknik, utan på avloppets funktion. Till exempel krävs en viss procentuell reducering av föroreningshalten, och funktionen på avloppet ska kunna kontrolleras. Eftersom det finns flera sätt att uppfylla dessa krav kan kommunens tjänstemän inte tala om precis vilken anläggning som ska göras.

Det finns olika kravnivåer beroende på omgivningens känslighet. Hög skyddsnivå gäller bland annat när fastigheten ligger nära hav, sjö eller vattendrag. Skyddsnivån bestäms i varje enskilt fall, och om det är oklart vilka krav som gäller för en fastighet, fråga handläggaren.

Påbörjan och slutbevis

Innan arbetet påbörjas ska ett skriftligt beslut med tillstånd tas emot från Tierps kommun. Först då är det tillåtet att börja med installationen av anläggningen.

Tillsammans med beslutet medföljer ett utförandeintyg. När anläggningen är klar ska intyget fyllas i och skickas in till kommunen. Efter att intyg tillsammans med fotodokumentation mottagits utfärdar handläggaren ett slutbevis.

Därefter är anläggningen godkänd och ärendet avslutas.

Informationsfolder

Information om vad som ska vara med i en ansökan finns i foldern Information till dig som ska anlägga avlopp Pdf, 219 kB, öppnas i nytt fönster..

Ansvar och avtal

Som sökande är du enligt lagen ansvarig ansökans innehåll, och för att anordningen utförs enligt beslutet, även om arbetet utförs av en konsult eller entreprenör. Därför är det viktigt att den som är ansvarig fyller i och undertecknar utförandeintyget.

Upprätta gärna ett tydligt avtal med den som tar på sig uppdraget. Det kan vara viktigt, till exempel om något visar sig vara fel med anläggningen.

  • Den som tar på sig uppdrag att göra underlag för ansökan bör vara ansvarig för att förslaget blir godkänt.
  • Den som tar på sig uppdrag att utföra installation och anläggningsarbete bör vara ansvarig att alla villkor i tillståndet blir uppfyllda, fram till att du får slutbevis.

Digital handläggning

Ärenden inom miljö- och hälsoskydd, bygglov och naturvård handläggs digitalt. Kunder och sökande kommer i första hand att kontaktas via e-post.

Önskar du återkoppling och information kring din ansökan eller anmälan via brev är det viktigt att du anger det.