Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Slam och latrin

Alla fastigheter med enskilt avlopp ska ha abonnemang för hämtning av slam. Har du torrtoalett går det att ha hämtning av latrin under sommaren.

Vill du starta upp ett abonnemang eller har frågor kring slam och latrin är du välkommen att läsa mer hos Tierps Energi & Miljö AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mulltoa eller förbränningstoalett

Om du har en torr toalettlösning och tänker ta hand om avfallet själv behöver du ansöka om tillstånd. Anmälan om att installera en förbränningstoalett gör du på samma blankett.

Förlängt intervall för slamtömning

En slamavskiljare ska tömmas minst en gång per år. Om avloppet används så lite att det inte behöver tömmas varje år finns det möjlighet att få förlängt slamtömningsintervall.

Hur långt tömningsintervall som kan tillåtas beror på hur mycket avloppet används, samt volymen på slamavskiljaren.

Viktigt att ha i åtanke är att inte intervallet blir för långt, eftersom en överbelastad slamavskiljare kan leda till slamflykt, som i sin tur kan skada den efterföljande reningen och bli mycket dyrt att åtgärda.

Ansök i vår e-tjänst, mobilt BankID krävs.

Ansök Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eget omhändertagande av slam eller toalettavfall

För eget omhändertagande av slam och latrin behöver du ha tillstånd.

Eget omhändertagande kan ge miljövinster i form av återbruk av näringsämnen och minskade transporter. Samtidigt är det förenat med en risk för spridning av sjukdomar och miljöfarliga ämnen. Kommunen har därför en restriktiv bedömning när det gäller eget omhändertagande av slam från slamavskiljare och slutna tankar.

Eget omhändertagande av toalettavfall från torrtoaletter, mulltoa etc. kan beviljas efter ansökan. För att få tillstånd måste man ha en kompostbehållare som är  lämplig för latrinkompostering. Den ska ha tät botten och lock, och samtidigt vara ventilerad.

Vid källsortering av urin behövs en anmälan till kommunen för att få sprida detta på egen mark. Du får då ett beslut att det är OK, med anvisningar om försiktighetsmått.

Om du installerar en förbränningstoalett ska du också anmäla det till Miljö- och hälsoskyddsenheten. Den anmälan kan göras på samma blankett som ansökan om eget omhändertagande av slam eller latrin.