Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Slam och latrin

Alla fastigheter med enskilt avlopp, både permanent- och säsongsboenden, ska ha ett abonnemang för hämtning av slam. Har du torrtoalett går det att ha hämtning av latrin under sommarsäsongen.

Vill du starta upp ett abonnemang eller har frågor kring utförandet av slamtömning eller latrinhämtning är du välkommen att läsa mer hos Tierps Energi & Miljö ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det går att ansöka om förlängt tömningsintervall av slam, och eget omhändertagande av slam eller latrin. Ansökan lämnas till Miljö- och hälsoskyddsenheten.

Förlängt tömningsintervall av slam

En slamavskiljare ska tömmas minst en gång per år. Om avloppet används så lite att det inte behöver tömmas varje år finns det möjlighet att få förlängt slamtömningsintervall.

Hur långt tömningsintervall som kan tillåtas beror på hur mycket avloppet används, samt volymen på slamavskiljaren.

Viktigt att ha i åtanke är att inte intervallet blir för långt, eftersom en överbelastad slamavskiljare kan leda till slamflykt, som i sin tur kan skada den efterföljande reningen och bli mycket dyrt att åtgärda.

Vad krävs för att ha förlängt tömningsintervall

  • Att reningsanläggningen består av en slamavskiljare med efterföljande rening (infiltration, markbädd) och att anläggningen är godkänd.
  • Att en anläggning med WC ansluten har tillstånd från Kommunstyrelsen.
  • Att slamavskiljare och reningsanläggning uppfyller gällande funktionskrav.
  • Att regelbunden egenkontroll av slamavskiljaren utförs.

Eget omhändertagande av slam och latrin

För eget omhändertagande av slam och latrin behöver du ha tillstånd.

Eget omhändertagande kan ge miljövinster i form av återbruk av näringsämnen och minskade transporter. Samtidigt är det förenat med en risk för spridning av sjukdomar och miljöfarliga ämnen. Kommunen har därför en restriktiv bedömning när det gäller eget omhändertagande av slam från slamavskiljare och slutna tankar.

Eget omhändertagande av toalettavfall från torrtoaletter, mulltoa etc. kan beviljas efter ansökan. För att få tillstånd måste man ha en kompostbehållare som är  lämplig för latrinkompostering. Den ska ha tät botten och lock, och samtidigt vara ventilerad.

Vid källsortering av urin behövs en anmälan till kommunen för att få sprida detta på egen mark. Du får då ett beslut att det är OK, med anvisningar om försiktighetsmått.