Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Slam och latrin

Avloppsvatten som släpps ut på fel sätt kan orsaka både miljöproblem och hälsorisker. Alla avlopp, även små enskilda avlopp, betraktas därför som miljöfarlig verksamhet i lagens mening. Det är därför viktigt att var och en ser till att fastighetens avlopp uppfyller kraven enligt miljöbalken.

Alla fastigheter, både permanent- och säsongsboenden, utan anslutning till kommunalt avloppsnät ska ha ett abonnemang för hämtning av slam och latrin.

Önskar du starta upp ett abonnemang eller har frågor kring utförandet av slamtömning är du välkommen att läsa mer hos Tierps Energi & Miljö ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förlängt tömningsintervall av slam

En slamavskiljare ska tömmas minst en gång per år. Om avloppet används så lite att det inte behöver tömmas varje år finns det möjlighet att få förlängt slamtömningsintervall.

Hur långt tömningsintervall som kan tillåtas beror på hur mycket avloppet används, samt volymen på slamavskiljaren.

Viktigt att ha i åtanke är att inte intervallet blir för långt, eftersom en överbelastad slamavskiljare kan leda till slamflykt, som i sin tur kan skada den efterföljande reningen och bli mycket dyrt att åtgärda.

Vad krävs för att ha förlängt tömningsintervall

  • Att reningsanläggningen består av en slamavskiljare med efterföljande rening (infiltration, markbädd) och att anläggningen är godkänd.
  • Att en anläggning med WC ansluten har tillstånd från Kommunstyrelsen.
  • Att slamavskiljare och reningsanläggning uppfyller gällande funktionskrav.
  • Att regelbunden egenkontroll av slamavskiljaren utförs.

Eget omhändertagande av slam och latrin

Eget omhändertagande av slam och latrin innebär miljövinster i form av återbruk av näringsämnen och minskade transporter.

Samtidigt är eget omhändertagande av slam förenat med en stor risk för spridning av sjukdomar och miljöfarliga ämnen.

Kommunen har därför en restriktiv bedömning när det gäller eget omhändertagande av slam från slamavskiljare och slutna tankar.

Eget omhändertagande av toalettavfall från torrtoaletter, mulltoa etc. kan beviljas efter ansökan. För att få tillstånd måste man ha en kompostbehållare som är säker mot skadedjur och i övrigt lämplig för latrinkompostering.

Vid källsortering av urin behövs en anmälan till kommunen för att få sprida detta på egen mark. Du får då ett beslut att det är OK, med anvisningar om försiktighetsmått.