Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Förlängt slamtömningsintervall

Om du har en godkänd avloppsanläggning som inte används så mycket att den behöver slamtömmas varje år, då kan du ansöka om förlängt intervall för slamtömning.

Hur långt tömningsintervall som kan tillåtas beror på hur mycket avloppet används, samt volymen på slamavskiljaren. Det går att få maximalt 5 års intervall.

År 2024 är handläggningsavgiften 1290 kr för en ny ansökan. Gäller det en förlängning av tidigare beslut utan ändringar, är avgiften 645 kr.

Vad krävs för att få förlängt tömningsintervall?

  • Att reningsanläggningen består av en slamavskiljare med efterföljande rening (infiltration, markbädd) och att anläggningen är godkänd.
  • Att en anläggning med WC ansluten har tillstånd från Kommunstyrelsen.
  • Att slamavskiljare och reningsanläggning uppfyller gällande funktionskrav.
  • Att regelbunden egenkontroll av slamavskiljaren utförs.

Hur långt intervall kan jag ha?

Vilket intervall som är lämpligt beror på hur många persondygn som belastar avloppet. Med persondygn menas antalet dygn som huset används multiplicerat med antalet personer som använder det.

Uppgifterna i tabellen gäller för normalstora slamavskiljare.
För avlopp med WC: 2000 liter, för avlopp utan WC: 1000 liter

Skriv tabellbeskrivning här

Maximal belastning under ett år

Lämpligt intervall

500-750 persondygn

2 år

350-500 persondygn

3 år

250-350 persondygn

4 år

mindre än 250 persondygn

5 år

 

Digital handläggning

Ärenden inom miljö- och hälsoskydd, bygglov och naturvård handläggs digitalt. Kunder och sökande kommer i första hand att kontaktas via e-post.

Önskar du återkoppling och information kring din ansökan eller anmälan via brev är det viktigt att du anger det.

Ansöka om förlängt slamtömningsintervall

Ansökan gör du enklast genom vår e-tjänst. E-tjänsten kräver mobilt BankID.