Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Dricksvatten

Dricksvattnet i våra kranar används ofta till mycket mer än att släcka törsten. Har du exempelvis just köpt en ny tvättmaskin och därför också vill veta hårdhetsgraden på vattnet där du bor? Eller upplever du problem med vattnet från den enskilda brunnen? Då hittas svaren här! 

Kommunalt kranvatten

Regler och krav på det kommunala dricksvattnet som ska följas tas fram gemensamt av medlemsstaterna inom EU och införlivas i den svenska lagstiftningen, bland annat av Livsmedelsverket. Livsmedelsverkets regler gäller till exempel för kommunalt dricksvatten och dricksvatten som används i kommersiell och offentlig verksamhet, till exempel på skolor, sjukhus och livsmedelsföretag.

Hårdhetsgrad

I Tierps kommun finns det sju vattenverk som helt driftas av Temab. Läs gärna mer om det kommunala dricksvattnet och dess hårdhetsgrad på deras hemsida. www.temab.tierp.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Egen vattenbrunn

Om du planerar att skaffa eller redan har en enskild vattentäkt i form av en grävd eller borrad dricksvattenbrunn finns rådgivning att få av Medborgarservice. De kan också ge rådgivning om du har problem med vattenkvaliteten från den egna brunnen.

Har du enskilt vatten och vill veta dess kvalitet kan du ta ett vattenprov och skicka för analys. Tierps kommun förmedlar provtagningspaket, men provtagning och kostnad för analysen står fastighetsägaren själv för.

Beställa prover direkt från laboratoriet

Du kan beställa analys och provtagningsmaterial direkt från olika laboratorier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Tänk på att om du beställer direkt från laboratoriet gäller inte Tierps kommuns upphandlade priser.

Prislista för vattenprovtagning

Skriv tabellbeskrivning här

Prov

Pris inklusive moms

Mikrobiologisk undersökning

320,25 kr

Kemisk undersökning

577,50 kr

Tungmetaller

201,50 kr

Radon

261,25 kr

Sammanlagt inkl. moms:

1360 kr

Betalning sker via faktura när provresultatet är klart

Här finns provtagningsmaterial

I receptionen på Tierps kommunhus, Centralgatan 7, finns provtagningsmaterial att hämta. Provtagningspaket består av en kylbox med provflaskor och kylklabb, samt instruktioner över hur provet ska tas.

Observera att egna flaskor inte ska användas vid provtagning, hur noga de än har tvättats. Det måste vara laboratoriets flaskor som finns i provtagningspaketet.

Provet lämnas på Frendo, Centralgatan 1 i Tierp, måndag till fredag.

Riktvärden för dricksvatten enskild brunn

När det gäller radon är det bergsborrade brunnar som löper störst risk att ha förhöjda halter. I Socialstyrelsens skrift Dricksvatten från enskilda brunnar och mindre vattenanläggningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns riktvärden och kommentarer för mikrobiologiska, kemiska och fysikaliska parametrar, dessutom råd om åtgärder vid problem med dricksvattnet, samt annan relevant information.

Sinad vattenbrunn

Om din brunn har sinat, kanske till följd av många varma sommardagar, finns möjlighet att hämta vatten vid vattenverken i Tierp och Skärplinge. Kom ihåg att ta med egna behållare att frakta vattnet i. Påfyllningen görs via tappkran eller vattenslang.

Det finns också företag som kan bistå med vattentransport till brunnar och pooler.

Livsmedelsverkets broschyr "Att anlägga egen brunn för bra dricksvatten"

Livsmedelsverkets broschyr "Att anlägga egen brunn för bra dricksvatten"

Livsmedelsverkets broschyr "Sköt om din brunn för bra dricksvatten"

Livsmedelsverkets broschyr "Sköt om din brunn för bra dricksvatten"

Prislista vattenprov

Prov

Pris (inkl moms)

Mikrobiologisk undersökning

280 kr

Kemisk undersökning

505 kr

Tungmetall

286.25 kr

Radon

168.75 kr

Sammanlagt:

1240 kr

Betalning sker via faktura när provresultatet är klart.

Var finns provtagningsmaterialet?

I receptionen på Tierps kommunhus, Centralgatan 7, finns provtagningsmaterial att hämta. Provtagningspaket består av en kylbox med provflaskor och kylklabb, samt instruktioner över hur provet ska tas.

Observera att egna flaskor inte ska användas vid provtagning, hur noga de än har tvättats. Det måste vara laboratoriets flaskor som finns i provtagningspaketet.

Provet lämnas på Frendo, Centralgatan 1 i Tierp, måndag till fredag.