Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Köra bil

Väl fungerande vägar och kollektivtrafik är viktigt eftersom trafiken berör oss alla dagligen. Här kan du bland annat läsa om hur vi håller kommunens gator trafiksäkra och vilka om- och nybyggnadsarbeten som är aktuella.

 

Kommunen ansvarar för skötsel och nyanläggning av:

 • kommunala gator, vägar och torg
 • gång- och cykelvägar
 • kommunens grönområden
 • lekplatser
 • kommunens skog
 • naturbad och vissa småbåtshamnar

Kommunen är en stor upphandlare av transporter. Förutom de resor som kommunens personal gör upphandlas kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjuts.
Hur trafikförsörjningen planeras återfinns i kommunens trafikförsörjningsplan. I övrigt styrs trafikplaneringen av de övriga styrdokument som kommunen fastslagit samt genom politiska beslut. Beslut i trafikfrågor tas av trafiknämnden, det vill säga kommunstyrelsens arbetsutskott.

Exempel på trafikärenden:

 • Lokala trafikföreskrifter
 • Transporttillstånd
 • Dispenser
 • Flyttning av fordon
 • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
 • Markupplåtelse
 • Vägmärken och vägvisning
 • Trafikanordningsplaner