Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Adresser och namnsättning

Du ska göra en anmälan till kommunen om du ändrar, förnyar eller tar bort bostadslägenheter. Det gäller dig som äger små- eller flerbostadshus i kommunen.

belägenhetsadresser, lägenhetsnummer och namnsättning av gator och platser. Om du har behov av att ändra eller lägga till nya adresser eller lägenhetsnummer på din fastighet

Namnsättning

Namn på nya gator, torg och byggnader beslutas av kommunen.

Belägenhetsadresser

En belägenhetsadress anger var en geografisk plats är belägen. Platser som normalt behöver belägenhetsadresser är huvudentréer/ingångar till bostäder, verksamheter, samlingslokaler, kyrkor, utbildningslokaler, idrottsanläggningar och liknande där människor vistas.

Belägenhetsadresserna behövs för folkbokföring och postutdelning. De är även till nytta för navigering och ruttplanering, något som behövs för att exempelvis räddningstjänst ska kunna hitta till rätt plats.

Adresserna sätts av kommunen och rapporteras in till Lantmäteriets adressdatabas. Postnummer och postort sätts sedan av PostNord och Skatteverket inför de nya adresserna i folkbokföringen.

Om din bostad eller verksamhet saknar adress, eller om du har andra frågor gällande adresser, kontakta Medborgarservice.

Lägenhetsnummer

På en och samma adress kan det finnas flera bostadslägenheter. För att beskriva en lägenhets placering i förhållande till entré och trappuppgång används lägenhetsnummer. Fastighetsägare är enligt lag skyldiga att rapportera förändringar av bostadslägenheter till kommunen.

Om du bygger nytt, ändrar eller river lägenheter meddela detta till Mät- och kartenheten via kontaktformuläret:

Kontakta Mät- och GIS-enheten

Vad gäller din fråga? * (obligatorisk)
Vad gäller din fråga?
Kontaktuppgifter
KontaktuppgifterFör att kunna hantera ditt ärende behöver Tierps kommun få tillgång vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via formuläret kommer de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e myndighetsutövning. Personuppgifterna bevaras/gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på www.tierp.se/GDPRöppnas i nytt fönster.