Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Kartritning

Fastigheter och lantmäterifrågor

Lantmäteri handlar om fastigheter, till exempel var deras gränser går och vem som äger dem.

All mark i Sverige är indelad i avgränsade områden som utgör fastigheter. Områden som hör till flera fastigheter gemensamt kallas samfälligheter. På fastigheter och samfälligheter kan det även finnas rättigheter som ger andra än fastighetsägaren rätt att nyttja vissa delar av fastigheten. Det kan exempelvis röra sig om rätt att nyttja en väg eller anlägga en brunn. Sådana rättigheter kan vara i form av servitut, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätter eller arrenden.

Om du vill ha hjälp med att ta reda på var gränserna för din fastighet går kan kommunens mätavdelning i vissa fall hjälpa till med en gränsutvisning.

Frågor som rör fastigheter, tex. fastighetsreglering, avstyckning, bildande av servitut och gemensamhetsanläggningar hanteras av Lantmäteriet. Du kan även hitta detaljerad information om fastigheter du äger via Lantmäteriets e-tjänst ”Min fastighet”. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.