Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Mättjänster

Beställ nybyggnadskartor, utsättning, lägeskontroll och övriga mätuppdrag.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta krävs vid nybyggnad inom område som är detaljplanerat och ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Fullständig eller enkel nybyggnadskarta

I normala fall krävs en fullständig nybyggnadskarta inom detaljplan och en enkel nybyggnadskarta utanför detaljplan. I vissa enklare ärenden kan en enkel nybyggnadskarta räcka även inom detaljplan. Kartan ger en bild av förutsättningarna för bygglovet.

Beställ nybyggnadskarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utstakning och lägeskontroll

Utstakning och lägeskontroll utförs i samband med bygglov för att säkerställa att den nya byggnaden eller anläggningen hamnar på rätt plats.

Kommunen kan hjälpa till med två olika typer av utstakningar. Grovutstakning och finutstakning.

Vid grovutstakning markeras den blivande byggnadens hörn ut med stakkäppar utifrån mått i situationsplanen. Grovutstakningen håller vanligtvis en noggrannhet på ca 5 cm och kan vara lämplig att göra innan markarbeten påbörjas.

Finutstakning är en noggrannare utstakning som görs på profiler där fasadlinjer markeras med spikar/skruvar. Profilerna tillhandahåller du som beställare själv.

Vid både grov och finutstakning markeras även en referenshöjd.

Vid lägeskontroll kontrolleras om en nybyggnad eller tillbyggnad är placerad på rätt ställe. Byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd kontrolleras och jämförs mot bygglovsbeslutet eller startbeskedet.

Gränsutvisning

Vid gränsutvisning får du hjälp att leta upp och tillfälligt markera ut otydliga eller försvunna gränsmarkeringar.

Gränsen tydliggörs med hjälp av stakkäppar och sprayfärg. En gränsutvisning kan ligga till grund för till exempel byggnation, trädfällning, uppförande av ett staket eller plantering av häck. Kommunen markerar enbart ut försvunna markeringar med träkäppar. Nya, rättsligt bindande markeringar kan bara göras av Lantmäteriet.

Övriga mätuppdrag

Allt som har ett geografiskt läge kan mätas in och redovisas på en karta enligt önskemål.

Avgifter för mättjänster

Nybyggnadskarta, utstakning, lägeskontroll, gränsutvisning och övriga mätuppdrag beställs via E-tjänst. För beställning av mättjänster tas en avgift ut som du finner i kommunens plan- och bygglovstaxa.