Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Mättjänster

Beställ nybyggnadskartor, utsättning, lägeskontroll och övriga mättjänster.

Utstakning och lägeskontroll

Utstakning och lägeskontroll utförs i samband med bygglov för att säkerställa att den nya byggnaden eller anläggningen hamnar på rätt plats.

Vid utstakning markeras den blivande byggnadens hörn ut med stakkäppar utifrån mått i situationsplanen. Utstakningen visar alltså var på tomten den planerade åtgärden kommer att hamna.

Vid lägeskontroll kontrolleras om en påbörjad eller slutförd nybyggnad eller tillbyggnad är placerad på rätt ställe. Byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd kontrolleras och jämförs mot bygglovsbeslutet eller startbeskedet.

Gränsutvisning

Vid gränsutvisning får du hjälp att leta upp och tillfälligt markera ut otydliga eller försvunna gränsmarkeringar.

Gränsen tydliggörs med hjälp av stakkäppar och sprayfärg. En gränsutvisning kan ligga till grund för till exempel byggnation, trädfällning, uppförande av ett staket eller plantering av häck. Kommunen markerar enbart ut försvunna markeringar med träkäppar. Nya, rättsligt bindande markeringar kan bara göras av Lantmäteriet.

E-tjänst för mätuppdrag

Utstakning, lägeskontroll, gränsutvisning och övriga mätuppdrag beställs via E-tjänst. För beställning av mättjänster tas en avgift ut som du finner i kommunens plan- och bygglovstaxa.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta krävs vid nybyggnad inom område som är detaljplanerat samt ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. I dessa fall används nybyggnadskartan som situationsplan.

Mer information om att beställa nybyggnadskarta