Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling.

Agenda 2030 - för hållbar utveckling

Agenda 2030 är FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och säkerställa ett varaktigt skydd för vårt klimat och vår miljö till år 2030. Det är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit.

Lokala Agenda 2030 mål i Tierps kommuns budget

Tierps kommun har beslutat att Agenda 2030 ska vara ledande för kommunens arbete och har antagit 77 lokala Agenda 2030-delmål som styrande i kommunens budget och flerårsplan. Våra lokala delmål konkretiserar vad Agenda 2030 betyder för oss i Tierps kommun, för även om Agenda målen är globala i sin natur är de flesta av lösningarna lokala.

Så går arbetet mot målen

Agenda 2030 ska vara vägledande för att Tierps kommun ska utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Det ska genomsyra all politik och verksamhet. För att veta hur arbetet går har en nulägesanalys ”Tierps kommuns utveckling 2020” tagits fram som ger en beskrivning av utmaningarna och i vilken utsträckning kommunen uppfyller Agenda 2030 och våra lokala delmål idag.

Vi står nu inför ett spännande och utmanande arbete, att anpassa kommunens verksamheter och vårt sätt att leva för att främja hållbar utveckling för de som bor i Tierps kommun idag men även för kommande generationer.

Glokala Sverige

Tierps kommun är en av de 90 kommuner och regioner som har antagits i Svenska FN-förbundets och Sveriges kommuner och regioner (SKR) gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige.

Kommuns arbete i Glokala Sverige