Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Agenda 2030 - för hållbar utveckling

Agenda 2030 är FN:s globala mål för en hållbar utveckling och som bland annat handlar om att uppnå jämställdhet, bekämpa klimatförändringar samt säkerställa god hälsa och likvärdig utbildning. Det är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit.

Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling.

Tierps kommun och Agenda 2030

Agenda 2030 ska vara vägledande för att Tierps kommun ska utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Det ska genomsyra all politik och verksamhet. Vi ska aktivt arbeta för att uppfylla agendan såväl lokalt som globalt genom att bland annat:

Lokala Agenda 2030 mål i kommunens budget

I kommunens budget och flerårsplan har kommunen tagit fram sjuttioen lokala Agenda 2030 delmål som konkretiserar vad Agenda 2030 betyder för oss i vår kommun. Även om Agenda målen är globala i sin natur är de flesta av lösningarna lokala. Läs budgeten och våra lokala Agenda 2030 delmål här.

Nulägesanalys utifrån Agenda 2030

I rapporten Tierps kommuns utveckling 2020 ges en översiktlig beskrivning av nuläget i kommun och i vilken utsträckning vi idag uppfyller agendans mål och våra lokala delmål. Läs nulägesanalysen här.

Hållbar livsstil - det här kan du göra

Målen gäller alla världens länder och berör alla människor. De är beslutade globalt, men det är upp till oss alla gemensamt att genomföra dem lokalt. Agendan består av 17 mål och 169 delmål. Målen antogs den 25 september 2015.

Bli målmedveten nu - läs mer hållbarhetsmålen och hur du kan bidralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Glokala Sverige

Tierps kommun är en av de 90 kommuner och regioner som har antagits i Svenska FN-förbundets och Sveriges kommuner och landstings (SKL) gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige.

Läs mer om Tierps kommuns arbete i Glokala Sverigelänk till annan webbplats