Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Hållbarhetslöften för klimatet

För att snabba på takten i klimatarbetet har länsstyrelsen arbetat fram ett åtgärdsprogram med 21 prioriterade åtgärder för att minska klimatpåverkan. Tierps kommun har valt att ansluta sig och underteckna sex hållbarhetslöften.

Det är länets kommuner, organisationer och privata aktörer som uppmanas att bidra genom att teckna hållbarhetslöften. Genom att teckna hållbarhetslöften förbinder sig aktörerna att genomföra ett eget urval av åtgärder ur programmet till år 2022.

Kommunens hållbarhetslöften

Från länsstyrelsens 21 prioriterade åtgärder har Tierps kommun valt ut sex åtgärdspunkter. Åtgärderna är:

Åtgärd 1: Öka gång och cykling

 • Vidta strategisk hastighetsbegränsning för motorfordon för att öka prioriterade vägsträckors attraktivitet för gång och cykel.
 • Prioritera snöröjning av gång-/cykelbanor framför bilväg (även utanför tätort)
 • Anlägg säkra och attraktiva parkeringsmöjligheter för cykel vid viktiga målpunkter som skolor, stationer, resecentra, affärer, och arbetsplatser.

Åtgärd 2: Underlätta att kombinera olika färdmedel och linjebyten

 • Upplåt mark för kollektivtrafikanläggningar och pendelparkeringar vid viktiga knutpunkter för kollektivtrafiken
 • Iordningställ trygga och tillgängliga pendlarparkeringar för bil och cykel, gärna med möjlighet till laddning och väderskydd.

Åtgärd 3: Fossilfri arbetspendling och möteskultur

 • Möjliggör för anställda att arbeta hemifrån eller via distansarbetsplats.
 • ”Annan aktivitet med samma mål som åtgärden”: Arbeta för att genomföra och möjliggöra distansmöten via digitala verktyg.

Åtgärd 9: Främja tankmöjlighet av fossilfria drivmedel

 • Möjliggör för publik laddning/tankning vid ladd-/tankplats för exempelvis kollektivtrafik.
 • Inrätta alternativt förbered för laddstationer.

Åtgärd: 14: Minska klimatpåverkan från måltider

 • Servera mindre men bättre kött – byt importerat kött mot svenskt kött, gärna naturbeteskött eller motsvarande.
 • Säkerställ att matrester som ändå uppstår kan nyttiggöras genom t.ex. biogasproduktion
 • Ta tillvara och förädla restprodukter inom livsmedelsindustrin som kan bli bra ingredienser i andra produkter.

Åtgärd 17: Utbildnings- och informationsinsatser för beslutsfattare

 • Genomför löpande utbildning av politiker och beslutsfattare inom klimat- och hållbarhetsfrågor.

Hela listan med samtliga 21 åtgärdspunkter finns på Länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Löftena undertecknades vid en ceremoni som ägde rum på Uppsala slott den 22 november 2019.