Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Transportutmaning för ett fossilfritt 2030

I Tierps kommun står transportsektorn för omkring 70 procent av klimatutsläppen. Därför är kommunen med i Transportutmaningen där vi arbetar aktivt med Trafikantveckan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. varje år i september, prioriterar investeringar i gång- och cykelvägar samt ser över interna resvanor och fordon.

Det här är transportutmaningen

Transportutmaningen är en nationell utmaning som innebär att alla fordon ska drivas med fossilfritt bränsle år 2030.

Bakom initiativet ligger Riksdagens beslut om att växthusgasutsläppen ska minska med 70 procent inom transportsektorn och satsningen går under benämningen Fossilfritt Sverige. Genom att delta i utmaningen ska organisationerna ha som mål att enbart köpa och utföra fossilfria transporter till 2030.

Nyhetsarkiv: Tierps kommun ska ha fossilfria transporter 2030

Fossilfria transporter

Begreppet fossilfria transporter betyder att resor, uppvärmning och elproduktion ska göras med energikällor som är förnybara, eller oändliga som sol-, vind- och vattenenergi. Dessa källor tar aldrig slut och avger inte några klimatutsläpp när de används.

Effektiva transporter

Med effektiva transporter menas att vi behöver effektivisera användandet av transportmedel. Enligt Naturvårdsverket kan samhällsplaneringen idag utgå från att alla resor inom en radie av fem kilometer ska ske genom gång eller cykling.

Cyklister kräver betydligt mindre plats i infrastrukturen för att rymma samma mängd jämfört med bilister. Cykeln kräver dessutom mindre materiella resurser, ingen tillförsel av bränsle och den sliter mindre på gatorna än vad en bil gör.