Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Grunda havsvikar

Kustens grunda havsvikar är formade av landhöjningen och hyser höga natur- och rekreationsvärden. Fågellivet är rikt och på bottnen växer utrotningshotade kransalger, som hjälper till att rena vattnet. Vikarna värms upp tidigt på våren och livsviktiga yngelkammare för flera fiskarter.

I ett inventeringsprojekt i samarbete med Upplandsstiftelsen och Östhammars kommun kartläggs de grunda vikarnas naturvärden. Detta för att underlätta kustplaneringen och beslutsfattandet kring kustfrågor. Bilden nedan visar de vikar som inventerats i projektet samt hur höga naturvärden de hyser.

Inventerade vikar i Tierps och Östhammars kommuner