Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Naturprojekt och bidrag

Naturvård för Tierps kommun handlar om att underlätta utevistelse, främja naturkontakt, bevara biologisk mångfald, sprida information och kunskap om natur och naturvård och att förvalta naturresurserna med ett långsiktigt perspektiv.

På de här sidorna presenteras en del av de naturvårdsprojekt som pågår eller har avslutats i kommunen. Se även listan till vänster. LONA-projekten går dessutom att läsa om på LONA-portalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., där det finns mer specifik information om pågående och avslutade projekt. Du kan även klicka på vissa av projekten för att läsa mer om platserna som bidragen gått till.

Naturvårdsprojekten finansieras nästan alltid genom bidrag från staten, exempelvis beviljades Tierps kommun över tre miljoner kronor för sju naturvårds- och friluftsprojekt med start år 2018.

Pengarna kommer ofta från regeringens lokala naturvårdssatsning (LONA) som är ett bidrag som kommuner kan söka för att främja naturvård och friluftsliv, gärna och ofta i samarbete med lokala föreningar.

Naturvårdsprojekt

Projektnamn

Stöd

Projekttid

Utvidgning av Iggelbo naturreservat

LONA

2020-2022

Smultronställe Hjällsjön-Kärringöarna

LONA

2020-2022

Utveckling av Ängskärs naturreservat

LONA

2020-2022

Årummet i Örbyhus

LONA

2020-2021

Landskapsanalys för Tämnaråns avrinningsområde

LOVA

2020-2021

Dagvattendammar Örbyhus

Våtmarks-LONA

2018-2021

Vattenfördröjning Siggebobäcken

Våtmarks-LONA

2018-2020

Kustnära skräntärnevatten

Våtmarks-LONA

2018-2020

Gölarna - Restaurering av kustnära våtmark för fisk och fågel

Våtmarks-LONA

2018-2020

Ledskärs hamn - Fågelupplevelser för alla

LONA

2018-2020

Upplev Björns skärgård

LONA

2018-2019

Informera mera - Naturvårdsinformation i Tierps kommun

LONA

2018-2019

Tegelsmorasjöns fågelliv

LONA

2017-2018

Källarberget - En tillgänglig utblick mot Bottenhavet

LONA

2015-2016

Björns skärgård - Planer på kommunalt naturreservat

LONA

2015-2016

Kanotled i Tämnarån

LONA

2015

Bodnäsen, Tegelsmorasjön

LONA

2013

Fiskvandringsväg i Karlholm

EU och HaV

2010-2014

Naturskola i Tierps kommun

LONA

2010-2013

Vendelsjön läcker

LONA

2010

Smultronställe Tegelsmorasjön

LONA

2010

Kunskapsöverblick, identifiering och inventering av enskilda avlopp

LOVA

2010

Reningsdammar i Tierp

LOVA

2009

Tömningsstation för båttoaletter i Ängskär

LOVA

2009

Södra Strömaren

LONA

2006-2010

Vård och bevarande av biologiskt värdefulla kulturmarker, Hållnäskusten

LONA

2006-2009

Förändringar i Upplands flora under 1900-talet

LONA

2006-2007

Södra Vendelsjön

LONA

2005-2009

Ledskär i fokus

LONA

2005-2007

Naturstig vid Fågelsundet, Hållnäskusten

LONA

2004-2006

På Länsstyrelsen Uppsalas sidor kan du läsa mer om de lokala satsningarna LOVA och LONA, och ta reda på hur man ansöker om bidrag. Det går även att söka pengar ur Landsbygdsprogrammet för naturvård- och friluftslivsåtgärder.

LONA - Lokala naturvårdsprojekt

LONA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en nationell satsning som ger upp till 50% statlig finansiering till naturvårdsprojekt. Föreningar kan motfinansiera med sina ideella arbetstimmar. Tierps kommun har tillsammans med föreningar och Upplandsstiftelsen genomfört ett flertal naturvårdsprojekt.

Våtmarks-LONA

Regeringen har beslutat att öka finansieringen till 90% för LONA-projekt som bidrar till vattenfördröjning och bildande av grundvatten. Exempel på åtgärder som kan ge ökat bidrag är anläggande av våtmarker och dagvattendammar. Föreningar kan söka bidraget tillsammans med kommunen.

LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt

Bidraget ska finansiera åtgärder för att minska mängderna kväve och fosfor i Östersjön och Västerhavet. Det kallas för LOVA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., vilket står för Lokala vattenvårdsprojekt. Kommuner och ideella organisationer kan ansöka om medel.