Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Fiskvandringsväg i Skärplinge

I Skärplinge finns det första vandringshindret för fisk som vill vandra från havet vidare upp i Strömarån. Under 2021 återupptogs arbetet med att ordna en fiskpassage förbi Skärplingedammen.

Strömarån har sin upprinnelse från sjön Strömaren och mynnar i Södra Bottenhavet, norr om Skärplinge. Skärplingedammen är det första vandringshindret som försvårar möjligheten för fisk och övrig vattenanknuten fauna att sprida sig i området.

År 2008 genomfördes en förstudie Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. för att undersöka möjligheten att skapa fri vattenväg för fisk, flodkräfta och annan vattenanknuten fauna förbi vandringshindret vid Skärplinge. Kommunen uppdaterar nu denna förstudie för att utreda om den då föreslagna lösningen fortfarande kan anses vara den bästa.

År 2021 uppdaterades förstudien med nya alternativ till lösningar och geotekniska undersökningar av stränderna och dammbotten genomfördes för att få klarhet i markförutsättningarna. Nästa steg bli samråd med alla berörda samt en ansökan om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen.

Strömarån

Strömarån nedströms Skärplingedammen