Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Fiskvandringsväg i Skärplinge

I Skärplinge finns det första vandringshindret för fisk som vill vandra från havet vidare upp i Strömarån. En förstudie för att anlägga en fiskvandringsväg genomfördes redan år 2008. Nu pågår ett projekt att uppdatera den gamla förstudien och undersöka markförutsättningarna.

Strömarån har sin upprinnelse från sjön Strömaren och mynnar i Södra Bottenhavet, norr om Skärplinge. Skärplingedammen är det första vandringshindret som försvårar möjligheten för fisk och övrig vattenanknuten fauna att sprida sig i området.

År 2008 genomfördes en förstudie Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3 MB) för att undersöka möjligheten att skapa fri vattenväg för fisk, flodkräfta och annan vattenanknuten fauna förbi vandringshindret vid Skärplinge. Kommunen uppdaterar nu denna förstudie för att utreda om den då föreslagna lösningen fortfarande kan anses vara den bästa.

Under vecka 11 genomförs geotekniska undersökningar av stränderna och dammbotten för att få klarhet i markförutsättningarna. Nästa steg bli samråd med alla berörda samt en ansökan om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen.

Strömarån

Strömarån nedströms Skärplingedammen