Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Nya projekt 2020

Tierps kommun har beviljats över 500 000 kronor för fyra stycken naturvårds- och friluftsprojekt med start år 2020. Pengarna kommer från regeringens lokala naturvårdssatsning (LONA) som är ett bidrag som kommuner kan söka för att främja naturvård och friluftsliv, gärna och ofta i samarbete med lokala föreningar.

Utvidga Iggelbo naturreservat

Iggelbo naturreservat är vårt äldsta kommunala naturreservat och instiftades år 1992. Det ligger vid sjön Tämnaren en bit utanför Månkarbo och är ett litet reservat med stor variation av olika miljöer. Tanken är att reservatet ska utvidgas så att det även omfattar de kommunalt ägda öarna i sjön och en ny skötselplan ska tas fram. Naturvårdsåtgärder planeras att genomföras i form av gallring av gran samt slyröjning på ett fågelskär. Nya informationsskyltar kommer att tas fram och de markerade stigarna kommer att göras tydligare. Projektet görs i samarbete med föreningen UOF Upplands Fågelskådare som även kommer genomföra en guidning för allmänheten.

Spång till Förnäset i Iggelbo naturreservat.

Smultronställe Hjällsjön-Kärringöarna

Utanför Söderfors ligger Hjällsjön som är en välbesökt sjö för put-and-take-fiske. Tillsammans med Upplandsstiftelsen, Vattenfall (markägare) och Söderfors Fiskevårdsförening ska området tillgängliggöras ytterligare för allmänheten. Det kommer även bli tillgänglighetsanpassat så att även rullstolsburna ska kunna fiska och området kommer att tas med i Upplandsstiftelsen Smultronställe-nätverk för tillgängliga naturområden i Uppsala län.

Fler Smultronställen hittar ni här!

Utveckling av Ängskärs naturreservat

Upplandsstiftelsen sköter naturreservatet Ängskär på Hållnäshalvöns östra kust och vill nu utveckla reservatet så att det kan ta emot fler besökare. Parkeringsplatserna kommer att utökas och informationen i reservatet ska bli tydligare. En ny stig mellan Klubbens djuphamn och Ängskärs Havscamping ska röjas fram och nya tillgänglighetsanpassade fikabord ska ställas ut på lättillgängliga platser. I projektet ingår även naturvårdsåtgärder som röjning av strandängar och fågelskär. Projektet sker i samarbete med Tierps kommun och och Ängskär-Skatens Fiskehamnsförening.

Ängskärs Havsbad

Årummet i Örbyhus

Projektet sker i samarbete med föreningen Utveckla Örbyhus-Tobo-Vendel som vill utveckla området kring Tegelsmoraån som går genom Örbyhus. Projektet baseras på ett examensarbete som gjordes av en landskapsarkitektstudent vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), från vilket vi har valt ut några åtgärder att börja med. Vid tågstationen ska pollinerarvänliga växter planteras och en fikaplats ska anläggas i närhet till ån. En utterinventering kommer att utföras och de täta slybuskagen ska glesas ur så att det blir lättare att få kontakt med vattnet.

Illustrering över Årummet i Örbyhus från SLU-studentens examensarbete.