Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Upplands flora

Det finns en lång historia av florainventeringar i Uppland, allt sedan Linnés. I det här projektet jämförs uppgifter om växters förekomst i Erik Almquists "Upplands vegetation och flora" från 1929 med den nyligen genomförda inventeringen inom Projekt Upplands Flora. Syftet var att se om växtlivet har förändrats, vilket fungerar som ett underlag för naturvårdsåtgärder och kunskapsspridning.

Vi vet att floran har förändrats eftersom vi till exempel ändrat sättet att sköta jordbruksmarker. Genom att göra statistiska analyser på de här två inventeringarna kan man bedöma omfattningen av förändringarna. Resultaten ger värdefull information att förmedla till markägare, brukare och myndigheter att ha som underlag inför naturvårdsåtgärder som vård, skydd och restaurering av olika miljöer.

Projektet genomfördes av Projekt Upplands flora. Statliga bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt (LONA) är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.