Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Vattenvårdsprojekt

Kommunen har genomfört projekt för att förbättra vattenmiljön. Dessa har delvis finansierats med det statliga stödet LOVA (lokala vattenvårdsprojekt) och Naturvårdsverkets havsmiljöanslag.

Landskapsanalys över Tämnaråns avrinningsområde

Tierps, Uppsala och Heby kommuner har ett gemensamt vattenvårdsprojekt med föreningen Tämnarens Vatten. I projektet kommer en så kallad landskapsanalys att tas fram över Tämnarån och dess biflöden som kommer att bli ett värdefullt dokument i det fortsatta arbetet med sjön Tämnaren och Tämnaråns avrinningsområde. Analysen kommer att visa var det är bäst att utföra olika vattenvårdsåtgärder både ut ett ekologiskt och ekonomiskt perspektiv, samt vilken typ av åtgärd som passar bäst var. Målet är att Landskapsanalysen ska ligga till grund för framtida vattenvårdsprojekt.

Station för båttoaletter

En sugtömningsstation för båttoaletter har anlagts i Ängskärs hamn. Från och med april 2015 är det förbjudet att tömma toan rakt ut i havet, mer information finns på transportstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Reningsdammar

Reningsdammar har grävts i Tierp och i Edvalla för att minska mängden näring och exempelvis läkemedelsrester ut i vattendragen och havet. Dagvattendammar har grävts i Tierp och planeras på fler ställen.

Reningsdammen i Edvalla

Reningsdammen i Edvalla