Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Naturreservat

Naturreservat skapas för att värdefulla naturområden ska kunna ge oss ett rikt friluftsliv, idag och i framtiden. I Tierps kommun finns inte mindre än 28 naturreservat, vilket placerar oss i topp i länet både i antal och mängd skyddad areal. De återspeglar den variation som uppstår när norr möter söder och öst möter väst. Här finner man slåtterängar med orkidéer, svamprika skogar, kust- och älvlandskap och mycket mer.

Kommunala naturreservat

De kommunala reservaten har fokus på friluftsliv och rekreation tillsammans med biologisk mångfald. De genomkorsas av stigar och längs vägen finns information om områdena och dess arter.

Andra naturreservat

Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om de reservat som förvaltas av andra än kommunen. Många av dem har trevliga vandringsstigar och rastplatser medan andra är lite mer svåråtkomliga, men likväl värda ett besök. Där kan du även ta reda på mer om andra typer av skyddad natur, ex. Natura 2000 och biotopskydd. 

Testa gärna den interaktiva kartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., där reservat och iordningställda stigar och leder är utmarkerade.

Vad får man göra i naturreservat?

Alla naturreservat har föreskrifter som beskriver vad man får och inte får göra när man besöker dem. För de kommunala reservaten gäller bland annat följande

  • Hundar och andra husdjur ska hållas kopplade.
  • Eldning får endast ske i de iordningställda, utmarkerade eldstäderna.
  • Matsvamp, bär och blommor får plockas för eget bruk.
  • Djurlivet får inte störas och växtligheten får inte skadas.
  • Motorfordon får inte köras utanför anvisade vägar och parkeringsplatser.

Detta är några exempel på vad som står i föreskrifterna för de kommunala reservaten. Innan besöket är det viktigt att ta reda på vad som gäller i just det reservatet så att du inte råkar göra fel av misstag.

Föreskrifter för Björns Skärgård Pdf, 49 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter för Iggelbo naturreservat Pdf, 36 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter för Källarberget Pdf, 40 kB, öppnas i nytt fönster.

Bredforsens naturreservat

Foto från Bredforsens naturreservat vid Dalälven.