Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Källarberget

Tierps kommun har 2017-09-19 fattat beslut att bilda ett kommunalt naturreservat vid Källarberget nordost om Fagerviken. Beslutet vann laga kraft 2018-01-31 och blir kommunens andra kommunala naturreservat.

Området har höga naturvärden, intressanta terrängformer samt stort värde för det rörliga friluftslivet. En kommun får enligt 7 kap 4 § miljöbalken förklara ett mark- eller vattenområde som naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet.

Grillplats Källarberget

Om naturreservatet

Källarberget är beläget ca 3 km nordost om Fagerviken, mellan Svartvikens och Storsands fritidshusområden. Kusten är öppen, utan skärgård, och området erbjuder en storslagen utblick över Lövstabukten och Bottenhavet. Källarberget utgörs av en 17 meter hög och markerad bergrygg som sluttar brant mot stranden i norr.

I området finns flera klapperstensfält och vid vattnet mjukt skulpterade klippor med grytliknande bildningar. Växtligheten utgörs mestadels av hällmarktallskog och i östra delen lövrika primärskogar. För friluftslivet erbjuder Källarberget en storslagen utsikt över Lövstabukten samt en spännande och varierande terräng med block, raviner och hällar som även ger möjligheter till friluftsbad.

Hyra lotsstugan

Högst uppe på berget ligger en lotsutsikt, med en stuga som går att hyra av Fagervikens bygdegårdsförening. Info och kontaktuppgifter finns i Upplandsstiftelsens folder Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster..

Beslutshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Beslut Protokollsutdrag KF 2017-09-19.pdf Pdf, 689 kB. 689 kB 2018-01-02 14.23
Bilaga 1 Beslut om bildande av Naturreservatet Källarberget.pdf Pdf, 147 kB. 147 kB 2018-01-02 14.23
Bilaga 2 Skötselplan.pdf Pdf, 531 kB. 531 kB 2018-02-02 16.22
Bilaga 3A Beslutskarta.jpg Jpg, 1 MB. 1 MB 2018-01-02 14.23
Bilaga 3B Översiktskarta.jpg Jpg, 1 MB. 1 MB 2018-01-02 14.23
Bilaga 3C Förvaltningskarta.jpg Jpg, 963 kB. 963 kB 2018-01-02 14.23
Bilaga 3D Skötselområdeskarta.jpg Jpg, 1 MB. 1 MB 2018-01-02 14.23
Bilaga 4 Protokollsutdrag KF 2009-02-10.pdf Pdf, 62 kB. 62 kB 2018-01-02 14.23
Källarberget