Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Kråkfåglar

Kajor, skator och kråkor söker sig ofta in till samhällen eftersom att vi människor har skapat en miljö där fåglarna har gott om mat och boplatser.

Den effektivaste åtgärden mot att minska antalet kråkfåglar i tätorter är att hålla gator och parker så rena som möjligt så att de får mindre att äta. Lock på sopkorgar är ett sätt att minska födan för fåglarna, men tyvärr gör det oss människor mindre benägna att slänga skräpet i dem.

Andra åtgärder är mindre effektiva. Kråkfåglar är nämligen väldigt intelligenta vilket gör det mer eller mindre omöjligt att skrämma iväg dem, då de snabbt lär sig väldigt fort vad som är en riktig fara och inte. Skyddsjakt är tyvärr inte heller särskilt effektivt då mängden kajor endast minskar under en kort period för att sedan åter öka i antal. Skyddsjakt på kajor blir därför väldigt tidskrävande och kostsamt och löser heller inte problemet på sikt.

Olägenhet för människors hälsa?

Klagomål på kajor och råkor har prövats i domstol vid flera tillfällen. Domstolarna, på olika instanser, har i samtliga fall kommit fram till att kajorna inte utgör en olägenhet i Miljöbalkens mening. Med en olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk bedömning är skadlig för människors hälsa och regelbunden förekommande. För att en myndighet ska vidta åtgärd ska det finnas en risk för smitta eller epidemi.

Foto: Mostphotos