Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Vildsvinshelg

Tierps kommun samordnar tillsammans med Älvkarleby kommun, Östhammars kommun, Svenska Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund en helg för att jaga vildsvin. Denna helg sker i slutet av november och har som syfte att uppmuntra avskjutningen samt uppmärksamma det goda köttet.

Resultat 2023

Cirka 400 jägare deltog i vildsvinshelgen, som för tredje året i rad genomfördes sista helgen i november. Denna gång i snöstorm och sträng kyla. Totalt lämnades 20 vildsvin in till projektet, varav 8 till Tierps kommun, 1 till Älvkarleby kommun och 11 till Östhammars kommun. Utöver de grisar som lämnades in, sköts under helgen ytterligare ett 80-tal vildsvin i de tre kommunerna.

De vildsvin som lämnades in till kommunerna hanterades på Månkarbo slakteri och charkuteri, som tog fram en speciell korvkryddning "Kommunens vilda korv" eventet till ära. Vildsvinen resulterade i drygt 500 kg vildsvinskött som ska serveras både som färs och som nämnda korv.

Slakteriet såg även till att ett stort utbud av organ levererats till biologiundervisningen på Aspenskolan och Centralskolan.

Vildsvinen är många utmed Upplandskusten. Trots en minskning av stammarna i resten av landet, har de tre deltagande kommunerna och Jägareförbundet uppmärksammat den ökning av vildsvinssatammarna som pågått under många år i norduppland. Vildsvinen skapar problem i tätorterna då de bökar i trädgårdar och på åkrar samt orsakar en del trafikolyckor.

Syfte och mål:

  • Minska vildsvinsstammen i alla tre deltagande kommuner genom en fokuserad och i tid samordnad jaktinsats med förhoppningen om upprepade samordnade jakttillfällen.
  • Sprida kunskap och kännedom om vilt- och då i synnerhet vildsvin som lokalproducerat kött. Öka kunskapen i såväl skolrestauranger som hos allmänheten om jakt, vilt och viltköttet.
  • Påvisa behovet av och verka för ett fungerande system för avsättning av vildsvinskött för att både öka intresset för jakten såväl som för vildsvinet som livsmedel.

Visionen med projektet är att det ska leda till entreprenörskap och nya idéer på hur hanteringen av viltkött lokalt ska kunna genomföras så att det vilt som jagas i norduppland också ska kunna distribueras för våra invånare. Att servera viltkött i våra verksamheter, som i skola och äldreomsorgen, blir ett steg på vägen.

Inför jakt

Under den här helgen gäller samma regler som vid vanlig jakt, det vill säga man måste ha jakträtt där man jagar alternativt bli inbjuden som jaktgäst av ett jaktlag. Den som är intresserad av att vara med under jakten kan ta kontakt med ett jaktlag och se om det finns plats.

Ingen jakt sker i detaljplanerat område under vildsvinhelgen.

Viltundersökarkurs
Inför jakten ordnar Svenska Jägareförbundet en viltundersökarkurs för dig som ska undersöka vilt före leverans till en vilthanteringsanläggning.

Om du eller någon annan i jaktlaget har gått kursen kan viltundersökaren undersöka djuret och de inre organen. Om allt ser normalt ut skrivs ett viltundersökarintyg som du tar med till slakteriet, och du behöver då inte ta med de röda organen när du lämnar in viltet.

Efter jakt

Skänka vildsvin till kommunen
I samband med jakten finns möjlighet att skänka vildsvin till kommunen via Månkarbo slakteri och charkuteri. Köttet kommer sedan att serveras i kommunens verksamheter. Skolorna i kommunen vill ha hjärtan till biologiundervisningen, så jägare får gärna ta med alla hjärtan vid inlämningen. De som väljer att skänka vildsvin till kommunen får ett presentkort om 200 kr/vildsvin som tack.

Kommunen betalar provtagningen av trikiner och cesium av de vildsvin som skänks till projektet via Månkarbo chark och slakteri samt betalar för styckningen och övrig hantering av köttet.

Kommunerna och Jägareförbundet lottar ut priser bland jägarna som anmäler att de ska delta i jakten. De jägare som väljer att skänka ett vildsvin får ett presenkort som tack.

2021

Samarbetet mellan Tierps kommun, Älvkarleby kommun, Östhammars kommun och Svenska Jägareförbundet resulterade i cirka 9000 portioner vildsvinsfärs.

Totalt deltog ungefär 600 jägare i jakten. Vilket resulterade att 57 av de fällda vildsvinen lämnades in - 39 stycken från Tierps kommun. Det gav sammanlagt 450 kg vildsvinsfärs som sedan serverades på kommunens skolor samt i äldreomsorgen.

Utöver vildsvinsfärsen donerades även 19 stycken vildsvinshjärtan till biologiundervisningen på Aspenskolan. Under lektionen fick eleverna undersöka vildsvinens hjärtan med skalpell.

2022

Totalt deltog ungefär 400 jägare under vildsvinshelgen och resulterade i över 3000 portioner vildsvinsfärs. 22 rediga vildsvin lämnades in som gav sammanlagt 325 kilo vildsvinsfärs, varav 114 kg kommer att serveras i Tierps kommuns äldreomsorg. Utöver de som lämnades in till kommunerna sköts ytterligare 60 vildsvin som också bridrar till syftet med projektet.

Utöver vildsvinsfärsen donerades även vildsvinshjärtan till kommunens skolundervisning.


Älvkarleby/Tierps/Östhammars kommuner, Jägareförbundet Uppsala län, Jägarnas Riksförbund samt de lokala jaktvårdskretsarna Tierp-Tolfta-Söderfors, Älvkarleby-Västland och Östhammar.

Har du frågor?

Lars Björk, Svenska Jägareförbundet
Telefon: 010-584 76 79
E-post: lars.bjork@jagareforbundet.se

Ulf Lindström, Jägarnas Riksförbund
Telefon: 070-519 91 12
E-post: uffe.ulim@gmail.com

Aktuellt med tanke på afrikansk svinpest

Kan vildsvinshelgen genomföras med tanke på afrikansk svinpest?
Ja, så länge smittan inte spridit sig närmare våra trakter kommer vi kunna genomföra jakthelgen som planerat. I dagsläget säger Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, att jakt utanför det aktuella området kan bedrivas som vanligt och det finns inga problem med att äta köttet.

De jägare som deltar är självklart skyldiga att vara uppdaterade på läget och vad som gäller för hantering av köttet och vi kommuner och jägarförbund håller oss uppdaterade om de råd myndigheter ger i detta.

Läs gärna mer här: