Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Humla på lavendel

Humlor är viktiga pollinatörer och i Sverige finns det 37 olika humlearter.

Ny äng vid Tämnarån ger bättre miljö för insekter

Tierps kommun och Tierps Energi och Miljö AB (TEMAB) skapar ängsmark för att pollinerande insekter ska klara sig bättre i Tierp. Därför kommer delar av gräsmattan längs Tämnarån, från Ostronvägen till Tolftaliden, inte längre klippas helt. Istället slås gräset en gång om året. Vid Skaldjursvägen kommer en större yta för picknick och lek att klippas, och promenadstigar kommer att hållas öppna genom det högre gräset (se kartan längst ner på sidan).

Varför äng?

Ängsmark har högre biologisk mångfald än gräsmattor, är lättare att sköta och gör mer nytta ur ett ekologiskt perspektiv. Att hålla stora gräsmattor välklippta och snygga kräver mycket tid och personal, och är därför kostsamt. Fler växtarter betyder i sin tur fler olika insektsarter, vilket är av stor vikt då insekterna har svårt att överleva i dagsläget. Ängsmark håller dessutom vatten bättre vilket är viktigt både vid skyfall och torrperioder. Målet är att hitta en balans där både människa och natur får ut så mycket av området som möjligt.

Att göra om en gräsmatta till ängsmark tar dock tid, och i början kan det se ovårdat ut. Det beror på att gräsmattan innehåller mycket näring, vilket gör att marken behöver utarmas. Detta görs genom att gräset slås och forslas bort på sensommaren, och vartefter att marken blir mindre näringsrik kommer fler växtarter att dyka upp. Gräset kan ligga kvar ett par veckor efter slåttern för att blommorna ska få fröa av sig ordentligt.

Bikupa ställs ut vid den nya ängen

För att ytterligare uppmärksamma pollinerarnas svåra situation kommer Tierps Biodlarförening att ställa ut en bikupa i anslutning till den nya ängen. Pollinerande insekter är en förutsättning för mycket av den mat vi har på tallriken, och utan dem skulle bär, frukter och grönsaker inte bli till.

Förhållningsregler kring kupan:

  • Titta gärna, men rör inte.
  • Gå inte innanför staketet.
  • Reta inte bina.
  • Vifta inte med armarna, utan gå en bit bort.

Är bin farliga?

Bin är inte farliga så länge man inte retar dem. Bin sticks inte förrän de känner sig hotade, då de efter sticket förlorar sin gadd och dör. Bra att tänka på är att blommiga parfymer samt färgglada och blomstermönstrade kläder drar till sig insekter.

Vid akuta händelser kring kupan

Vid händelser som kräver tillsyn av biodlare, var god kontakta Tierps Biodlarförening på 0293-541 12 eller 070-66 56 890.

För ytterligare information kring projektet, kontakta Medborgarservice.

Vad kan du göra för att hjälpa insekterna ?

Din trädgård är full av möjligheter! Med enkla knep kan du göra den mer attraktiv för fjärilar, bin och humlor.

Plantera nektarväxter
Välj växter som är rika på nektar och pollen, och som blommar vid olika tidpunkt. På så sätt får pollinerarna mycket mat som räcker hela sommaren. Särskilt viktigt är det att det finns mat på våren, när insekterna precis vaknat.

Gör en bivattnare
Även pollinerare behöver vatten. Fyll upp ett fågelbad eller liknande med sand, stenar eller glaskulor så att de bildas små öar. Då kan insekterna dricka utan att riskera att drunkna. Placera det nära blomsterrabatten.

Bygg ett humlehotell
Såga av och bind ihop bambupinnar, eller borra hål i träbitar så att bina får någonstans att bo. Gamla tegelstenar med hålrum fungerar också bra. Placera hotellet med öppningarna åt söder, högt som lågt.

Karta över ängen och bikupan

Karta över ängen och bikupans placering