Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Träd på kommunal mark

Träd ger grönska, skönhet och är av mycket stort värde för kommunens nuvarande och framtida medborgare. Träden har även ett stort värde ur ett globalt perspektiv. De filtrerar bort föroreningar och förser oss med syre, samt motverkar översvämningar och den globala uppvärmningen. Riktigt grova eller gamla träd är skyddade enligt lag. Att fälla träd som står på kommunens mark är förbjudet.

Träd har stor betydelse för den biologiska mångfalden och vi värnar om våra träd så långt det går. Varje trädfällning kostar dessutom pengar som belastar kommunens budget. Vi är därmed restriktiva med att fälla friska träd. Vi fäller inte träd exempelvis för att löv/barr blåser in på tomter, skuggar annans tomtmark, skräpar ned på bilar, båtar och skymmer parabolantenner eller solceller. Döda träd behöver också bevaras till gagn för vårt djur- och växtrike.

Riskträd, stormfällen och önskemål om trädåtgärd

Du kan anmäla riskträd och stormfällen, samt skicka in önskemål om beskärning eller fällning av träd på kommunal mark via kommunens e-tjänst.

För åtgärder på träd som inte innebär akut risk för skada på människa eller egendom behandlas trädärendena normalt 2 gånger om året. Detta sker i maj och i september och för att få ditt ärende bedömt är sista anmälningsdag den 30:e april respektive 31:a augusti.

Att själv fälla träd på kommunens mark är förbjudet.

E-tjänst för ansökan om trädåtgärdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Särskilt skyddsvärda träd – Att tänka på innan trädfällning

Det finns mycket att tänka på när man vill ta ner träd. Står trädet på någon annans mark? Har man rätt utrustning? Åt vilket håll kommer trädet att falla? Det finns även en del naturvårdsregler som är bra att känna till innan man sätter sågen mot barken.

Naturvårdsverket har ett åtgärdsprogram, en slags handlingsplan, för vad som kallas för särskilt skyddsvärda träd. Det kan vara träd som är väldigt stora, väldigt gamla eller är ihåliga, vilket medför höga naturvärden. Dessa träd är ofta viktiga för bland annat många olika arter av insekter, fåglar, och lavar och kan behöva få vara orörda för att bevara både artrikedomen och områdets karaktär.

Vad räknas som ett särskilt skyddsvärt träd?

  • Ädellövträd med 80 cm i stamdiameter på det smalaste stället under brösthöjd (100 cm gäller för övriga trädslag).
  • Träd som är äldre än 140 år, för gran, tall, ek och bok gäller träd som är äldre än 200 år.
  • Ihåligt träd som är grövre än 40 cm i brösthöjd.

Observera att dessa bestämmelser gäller både för privatpersoner, företag och organisationer och att de gäller för såväl levande som döda träd. Anledningen till att 80 cm i stamdiameter gäller för ädellövträd är att Tierps kommun ligger på nordgränsen för många av ädellövträdslagen. Därför är det viktigt att ta extra hänsyn till dessa.

Vad gör man om man behöver ta ner ett särskilt skyddsvärt träd?

Om man vill ta ner ett träd som klassas som särskilt skyddsvärt, eller utföra andra åtgärder på det som ”väsentligt kan förändra naturmiljön” behöver man ha samråd med Länsstyrelsen. Då görs en bedömning om hur stor påverkan på naturmiljön blir och om det finns något sätt att kompromissa. Exempelvis kanske det är möjligt att beskära trädet istället för att helt ta bort det, eller att markägaren får ersättning om dennes verksamhet hindras av trädet.


Mer information hittar du på Naturvårdsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hålträd vid Untrafjärden