Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall ska köras till återvinningscentral eller läggas på egen kompost. Det är förbjudet att slänga trädgårdsavfall i skogsdungar och grönområden då det leder till igenväxning och en sämre utemiljö. Trädgårdsarter som kommer ut i naturen kan även bli invasiva och riskera att tränga undan vår inhemska flora och fauna.

Som trädgårdsavfall räknas till exempel gräs, löv och kvistar som blir över när du sköter din trädgård. Det är inte tillåtet att använda kommunens eller annans mark som avstjälpningsplats. Lämnar du avfall på annan mark än din egen gör du dig skyldig till nedskräpning.

Lägg inte grönt på grönt

Trädgårdsavfall får inte föras ut i naturen trots att det är biologiskt nedbrytbart. Många tänker nog att det går bra att lägga "grönt på grönt, men tippning i grönområden leder till en sämre utemiljö och kan förstöra livsmiljöer för djur och växter. Detta då trädgårdavfallet innehåller mycket näring som skyndar på tillväxten av sly. Näringen kan också läcka ut till vattendrag där den orsakar övergödning och syrefattighet.

Frön, rötter och stammar av trädgårdsväxter kan sprida sig till växtplatser där de inte hör hemma och orsaka problem. Några exempel på det är jättebjörnlokan och blomsterlupin.

Vildsvin lockas av trädgårdavfall

Fallfrukt och annat trädgårdsavfall lockar djurlivet närmare tätorterna, vilket riskerar att öka konflikterna mellan människa och natur. Vildsvinen kan orsaka stora problem när de vistas i eller nära samhällen, bland annat i form av trafikolyckor samt sönderbökade grönområden och villaträdgårdar. Lägg därför ditt trädgårdsavfall där det hör hemma - på din egna kompost eller lämna till återvinningscentralen.

Ökade kostnader

Tippning av trädgårdavfall i grönområden leder till ökade kostnader för kommunen, och därigenom ett mindre effektivt användande av dina skattepengar. En skogsdunge som gödslas av tippat trädgårdsavfall behöver röjas oftare och kräver därför mer resurser. Skador från vildsvin och bekämpning av jättebjörnlokan blir i längden dyrt så tänk till nästa gång du rensar i trädgården!