Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall ska köras till återvinningscentral eller läggas på egen kompost. Det är förbjudet att slänga trädgårdsavfall i skogsdungar och grönområden då det leder till igenväxning och en sämre utemiljö. Trädgårdsarter som kommer ut i naturen kan även bli invasiva och riskera att tränga undan vår inhemska flora och fauna.

Som trädgårdsavfall räknas till exempel gräs, löv och kvistar som blir över när du sköter din trädgård. Det är inte tillåtet att använda kommunens eller annans mark som avstjälpningsplats. Lämnar du avfall på annan mark än din egen gör du dig skyldig till nedskräpning.

Återvinn och återanvänd

Trädgårdsavfall ska naturligtvis återvinnas och återanvändas där det kommer ifrån. Att kompostera trädgårdsavfallet själv i trädgården är ju det allra bästa för miljön. Om du inte har möjlighet till det kan du lämna det på någon av kommunens återvinningscentraler, länk finns längst ned på sidan.

Trädgårdsavfall förändrar naturen

Trädgårdsavfall får inte föras ut i naturen trots att det är biologiskt nedbrytbart. Tippning i grönområden leder till en sämre utemiljö och kan förstöra livsmiljöer för djur och växter. En strövvänlig skogsbacke med blåsippor och gullvivor kan ersättas med nässlor, vallört, kirskål och stark slytillväxt. Detta då trädgårdsavfallet innehåller mycket näring, som också kan läcka ut till vattenmiljöer och bidra till övergödning och syrebrist.

Frön, rötter och stammar av trädgårdsväxter kan sprida sig till växtplatser där de inte hör hemma och orsaka problem. Några exempel på det är jätteloka, jättebalsamin och blomsterlupin.

Vildsvin lockas av trädgårdsavfall

Fallfrukt och annat trädgårdsavfall lockar djurlivet närmare tätorterna, vilket riskerar att öka konflikterna mellan människa och natur. Vildsvinen kan orsaka stora problem när de vistas i eller nära samhällen, bland annat i form av trafikolyckor samt sönderbökade grönområden och villaträdgårdar.

Ökade kostnader

Tippning av trädgårdsavfall i grönområden leder dessutom till ökade kostnader för kommunen, och därigenom ett mindre effektivt användande av dina skattepengar. En skogsdunge som gödslas av tippat trädgårdsavfall behöver röjas oftare och kräver därför mer resurser. Skador från vildsvin och bekämpning av invasiva arter blir i längden dyrt så tänk till nästa gång du rensar i trädgården!