Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Återvinningsstation Örbyhus centrum

I Örbyhus centrum kommer vi under 2023 att bygga en yta för återvinning av hushållsavfall.

Projektet tar hänsyn till problemet med att soporna sprids med vinden och ska minimera risken för att avfallet blåser iväg. På platsen kommer det även att planteras träd och sättas vårlökar.

Bakgrund

År 2020 antogs en ny detaljplan över centrala torget i Örbyhus där planer för en ny återvinningsstation finns med. Den nya återvinningsstationen kommer byggas i anslutning till Bruksvägen och den sydöstra infarten till torget.

Projektets omfattning och tidplan

Projektet omfattar ny yta för återvinningsstation vid Örbyhus Centrum. Tidplanen är att projektet ska vara klart hösten 2023.

Så påverkas trafiken

Trafiken bedöms inte påverkas mer än att bilister som använder parkeringen kommer att samsas med byggtrafik till och från arbetsområdet.

Skyltar och hänvisningar kommer att sättas upp vid behov.

Utformning

Den nya återvinningsstationen kommer ha en asfalterad yta samt ett plank runt om. Träd planteras som en förlängning av den befintliga allén längs Bruksvägen och vårlökar planteras längsmed det nya planket på den sydöstra sidan.