Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Återvinningsstation Örbyhus centrum

I Örbyhus centrum kommer vi under 2023 att bygga en yta för återvinning av hushållsavfall.

Projektet har tagit hänsyn till problemet med sopor som sprids med vinden och ska minimera risken för att avfallet blåser iväg. På platsen har det planterats träd och vårlökar.

Färdigställt hösten 2023

Projektet färdigställdes under oktober 2023.

Bakgrund

År 2020 antogs en ny detaljplan över centrala torget i Örbyhus där planer för en ny återvinningsstation finns med. Den nya återvinningsstationen kommer byggas i anslutning till Bruksvägen och den sydöstra infarten till torget.

Projektets omfattning och tidplan

Projektet omfattar ny yta för återvinningsstation vid Örbyhus Centrum. Tidplanen är att projektet ska vara klart hösten 2023.

Utformning

Den nya återvinningsstationen kommer ha en asfalterad yta samt ett plank runt om. Träd planteras som en förlängning av den befintliga allén längs Bruksvägen och vårlökar planteras längsmed det nya planket på den sydöstra sidan.