Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Gång- och cykelväg Libbarbovägen

I projektet kommer det att byggas en ny gång- och cykelväg som sträcker sig från Nosekomsvägen, längsmed Libbarbovägen och Vendelvägen fram till korsningen vid Skolvägen, totalt 1010 m. Med projektet vill man uppnå en ökad säkerhet och möjliggöra för medborgarna att röra sig friare i området.

Belysning

Även den befintliga belysningen kommer att bytas ut längs hela sträckan. Livslängden på de armaturer som sitter på plats idag lider mot sitt slut och det finns numera alternativ som är mer miljövänliga och energieffektiva.

Man väljer att byta ut belysningen i samband med markarbetena kring gång- och cykelvägen för att minska störningarna för de som bor i området. Fördelen med en samförläggning är att vägen inte behöver grävas upp ytterligare vid senare tillfälle.

Bakgrund

Projektet startades för att det är en väg som saknar en sammanhängande gång- och cykelväg och som dagligen är väl trafikerad. Många barn har den här vägen till och från skolan och sträckan används även av andra fotgängare och cyklister. Körbanan för bilar är idag onödigt bred vilket ofta leder till att biltrafiken kör i högre hastigheter än tillåtet. Det gör att vägen i nuläget inte upplevs säker för gång- och cykeltrafikanter.

Tidplan

Projektet planeras under 2018 och kommer genomföras under hösten 2019.