Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Kulturhuset Möbeln, byggprojektet

Kulturhuset Möbeln. Illustration av Sweco

Den gamla möbelfabriken i Tierps hjärta, i folkmun känd som Möbeln, byggs om. Målet är att skapa ett kulturcentrum och en mötesplats för alla. Ombyggnadsplanerna innefattar bland annat en gemensam entré och foajé samt en öppen aktivitetsyta med kafé och utställningshall. Det kommer även att bli en kreativ utomhusmiljö för lek och umgänge.

I den före detta möbelfabriken och allaktivitetshuset Möbeln finns idag kulturskola, bibliotek, fritidsgård, administration och uthyrnings/konferensverksamhet. Det finns även samlingssalar, utställningslokal, verkstäder, scen, boulebana och en skateramp.

Möbeln ligger nära tågstationen i Tierp och borde vara ett nav och en naturlig mötesplats för invånare, föreningar och anställda i kommunen. Syftet med ombyggnationen är att få en större närhet mellan verksamheterna i huset och till allmänheten. Detta hoppas vi gör att huset blir fyllt av liv och verksamhet och på riktigt blir ett levande kulturcentrum och en mötesplats för alla.

#möbleratierp

Under tiden Möbeln omvandlas till kulturhus kommer det finnas mer att titta på än bara en byggarbetsplats, under hashtagen #möbleratierp. Konstprojektet #möbleratierp består av temporära installationer som för tankarna till ett förlängt vardagsrum.

I området mellan Möbeln och tågstationen i Tierp har konstnärerna Åsa Norling och Pavel Matveyev skapat lampskärmar till lyktstolpar, målat mattor på gång- och cykelvägen och byggt en två meter hög fåtölj som riktats mot tv-skärmen på Möbelns vägg. På skärmen har det visats videokonst och allmänheten har kunnat delta i garngraffiti. Den sista installationen kommer på plats i samband med invigningen av kulturhuset hösten 2019.

Som projekt handlar #möbleratierp om vad som händer när det privata flyttar ut och blir en del av det offentliga rummet. Några av de övergripande målen med #möbleratierp är att skapa positiva förväntningar kring bygget av Kulturhuset Möbeln, väcka intresse, delaktighet och nyfikenhet samt stärka bilden av offentlig konst i Tierp.

Bildspel från ombyggnationen

Bilder exteriört

Bilder

Bilder interiört

Bilder

Bakgrund

Nya Möbeln – ett kulturcentrum för alla
Under 2015 genomfördes en förstudie gällande ombyggnad av Möbeln. Målet med ombyggnationen är att skapa ett kulturcentrum och en mötesplats för alla.
Ombyggnadsplanerna innefattar bland annat en gemensam entré och foajé
samt en öppen aktivitetsyta med kafé och utställningshall. Vi planerar även för
en kreativ utomhusmiljö för lek och umgänge.
Förstudie 2015-09-01 - 2016-02-10PDF
(pdf, 6 MB)

Relaterade artiklar