Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Lekplatser i Tierps tätort

Genomfört byggprojekt 2017

Under 2017 renoverades fyra lekplatser i Tierps tätort.

Pyramiden

Lekplats Pyramiden

Pyramiden - temat är klätterlek. Lekplatsen ligger på Kyrkogatan. Det mesta av den befintliga lekutrustningen är ersatt med ny spännande utrustning. Bland nyheterna finns en fyra meter hög klätterpyramid, en klätterställning med en mängd olika klätter­utmaningar och rutschkana, en gungbräda som snurrar i en cirkel och ett lekhus med rutschkana.

Havet

Lekplatsen "Havet" är nu öppen för lek. Det återstår dock en hel del markarbeten med omkringliggande ytor, detta på grund av stora vattenmängder på gång- och cykelvägarna kring lekplatsen. Detta kommer så klart åtgärdas så fort som möjligt.

Havet är tema för lekplatsen som ligger på Fågelvägen. Lek på lika villkor är en viktig utgångspunkt på den här lekplatsen. Lekplatsen ha ett havstema med bland annat ett tillgänglighetsanpassat skepp, ett sjöodjur och en kompisgunga. Havet är kommunens första helt tillgänglighetsanpassade kommunala lekplats med fokus på framkomlighet och lek på lika villkor.

Ytterligare en gunga kommer att sättas upp på lekplatsen under hösten, som är anpassad för rullstolar. Det kommer även byggas en handikapparkeringsplats med plats för två bilar.

Sagoparken

Sagoparken

Här är temat sagor. Lekparken ligger på Östra Tämnarvägen. En fästning, ett skepp, en balansbana på näckrosblad och en bladätande larv är exempel på vad som finns i Sagoparken.

Safariparken

Safariparken

Temat för parken är safari. Lekparken ligger på Jans Gränd. Här kommer det bland annat att finnas ett safarihus med klätternät, utkiksfönster och rutschkanor, ”vilda djur” och en jeep.  

Bakgrund till renoveringen av lekplatserna

Valet av vilka fyra lekplatser i Tierp som ska renoveras 2017 grundar sig bland annat i geografisk spridning över orten, en kartläggning över var flest barn bor, hur lätt det är att ta sig till platserna för de som inte bor precis i närheten samt skicket på den befintliga lekutrustningen som finns där idag.

Den lekutrustning som plockas bort från de fyra lekplatserna kommer i den mån det är möjligt att plockas in och renoveras för att sedan ställas ut på andra lekplatser.

Det finns många lekplatser i kommunen som är i behov av renovering för att skapa mer attraktiva lekplatser. På grund av begränsade resurser så har vi varit tvungna att prioritera i vilken ordning vi kommer att renovera dessa utifrån orternas storlek samt skicket på befintliga lekplatser i närområdet.