Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Den rödmarkerade sträckan visar gång- och cykelvägen.

Ny gång- och cykelväg mellan Tolfta och Sjukarby

Under 2018 byggs en ny cykel- och gångväg mellan Tolfta och Sjukarby. Bebyggelserna binds därmed ihop och gör det lättare för fotgängare och cyklister att röra sig friare.

Det har sedan länge funnits önskemål från boende i området om en säkrare väg för fotgängare och cyklister. Vägen mellan Tolfta och Sjukarby är idag anpassad för biltrafik. Förutsättningarna med en hastighetsgräns på 80 kilometer i timmen och enbart vägren gör det svårt för fotgängare och cyklister att ta vägen till och från samhället.

Många strövar och cyklar i det naturnära området, och att anlägga en gång- och cykelväg som binder samman Tolfta och Sjukarby gör det lättare för människor att röra sig mellan de båda samhällena utan att behöva promenera eller cykla på den trafikerade vägen.

Den nya promenad- och cykelslingan kommer att bli cirka 570 meter lång och anläggs intill befintlig väg från bebyggelsen i Tolfta och fram till anslutningen av Strömsbergsvägen i norra delen av Sjukarby.

Bakgrund

Innan projektet kunde startas var Tierps kommun tvungen att ansöka om tillstånd från Länsstyrelsen på grund av att sträckan för den nya gång- och cykelvägen ligger i närheten av ett område med fornlämningar. På uppdrag av Länsstyrelsen gjorde Stiftelsen Kulturmiljövård en arkeologisk utredning på platsen. I rapporten som kom 2018-02-07 visade resultaten att det inte fanns några fornminnen i området där gång- och cykelvägen ska anläggas.