Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Illustrationen visar hur den västra parkeringen vid Grevegatan är tänkt att bli.

Pendlarparkeringar vid Möbeln byggs om hösten 2018

Tierps kommun kommer att bygga om två pendlarparkeringar i Tierp med start den 17 augusti 2018. Vår målsättning är att parkeringarna efter ombyggnationen ska kännas trygga, funktionella och vara anpassade efter olika behov.

Det kommer att finnas laddningsstationer för elbilar och fler cykelparkeringar. Genom gröna planteringar vill vi göra hela området mer välkomnande. Arbetet beräknas vara klart vid årsskiftet.

 

Det här händer

Ombyggnationen av pendlarparkeringarna vid Möbeln i Tierp, längs Grevegatan, kommer att pågå under hösten 2018.

Vid de ombyggda parkeringarna ska det finnas laddningsstationer för elbilar. Vi vill också möjliggöra för fler att ta cykeln till tåget och kommer därför att utöka antalet cykelparkeringar. 

Att ha en funktionell belysning är viktigt för att parkeringarna ska kännas inbjudande och trygga, därför lägger vi stor vikt vid detta. Det ska även anläggas gröna planteringar för ökad trivsel och för att ge stationsområdet ett trevligare utseende.

I samband med ombyggnationen kommer vi att bygga ett nytt övergångsställe vid Grevegatan, något som är viktigt med tanke på säkerheten för fotgängare. Det är många som rör sig i området, framförallt barn som går till och från skolan.

Parkeringsmöjligheter för bilar

Under byggtiden hänvisar vi pendlare till kommunens andra långtidsparkeringar i närheten:

  • Parkeringen vid Stora Salutorget, 137 platser
    Observera att Stora Salutorget kommer att vara helt avstängt 11/10 (Höstmarknad)
  • Parkeringen vid Järnvägspromenaden, 30 platser
  • Parkeringen längs Parkgatan vid tennisbanorna, 40 platser

Nedan visas en översiktskarta med de alternativa parkeringarna markerade med P, samt hur de ligger i förhållande till pendlarparkeringarna som ska byggas om.

Befintliga parkeringar i Tierp.


Parkeringsmöjligheter för cyklar

Under byggarbetet kommer även cykelparkeringarna på pendlarparkeringen vid Möbeln tillfälligt att flyttas närmare gångtunneln. Det kommer även ställas ut extra, tillfälliga cykelställ intill gångtunneln. Nedan visas en översiktskarta med möjligheterna att parkera cykel, märkta med P, under det pågående byggarbetet i området.

Cykelparkeringar runt stationsområdet i samband med ombyggnationen.