Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Vändplats Bruksskolan, Söderfors

Med preliminär start vecka 32 kommer ett större anläggningsarbete genomföras intill Bruksskolan i Söderfors. Framkomligheten vid Tamms väg kommer därför vara begränsad under denna period. Syftet med arbetet är att skapa en tryggare och säkrare vändplats/busshållplats, som är tillgänglig för alla. Arbetet beräknas vara klart hösten 2018.

Då många barn rör sig i området finns ett stort behov av en förbättrad trafiksäkerhet intill skolan, där även UL har en busshållplats. I samband med anläggningsarbetet kommer området även tillgänglighetsanpassas genom ett flertal åtgärder.

Det här kommer vi att göra intill Bruksskolan:

  • Breddad vägbana för bussar som vänder på platsen
  • Anlägga en gång- och cykelbana i vändplatsen som ansluter till Tamms väg
  • Utöka från en till två cykelparkeringar med tak
  • Bättre belysning vid busshållplatsen
  • Tillgänglighetsanpassat område
  • I samband med renoveringen byter även UL ut busskuren, dock sker detta först 2019

 


Säkerhet och tillfällig busshållplats under byggtiden

Under byggtiden kommer busshållplatsen vara avstängd och arbetsområdet inhägnat. Pendlare och skolbarn hänvisas till den närliggande busshållplatsen ”Biblioteket”, se karta nedan.


Bakgrund

Projektet föranleds av att det under en längre tid inkommit klagomål från medborgare på att busshållplatsen vid Bruksskolan är bristfälligt upplyst och upplevs otrygg. Busshållplatsen i sig, med cykelparkering och väderskydd, är gammal och nergången samtidigt som den saknar tillgänglighetsanpassning för funktionshindrade. Det saknas även en naturlig väg för gångtrafikanter och cyklister in och ut från vändplatsen.