Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Kråkstråk i Tierps centrum

Projektet är tillfälligt på paus.

I projektet Kråkstråket kommer den befintliga gång- och cykelvägen från pendlarparkeringen i väst fram till Bangårdstorget i öst att rustas upp. I projektet kommer det även anläggas markvärme vid cykelparkeringarna och tas fram en ny gestaltning av Bangårdstorget.

Markvärme

Där gång- och cykelvägen startar vid pendlarparkeringen intill Tierps station finns cykelparkeringar på båda sidor om gångtunneln. Eftersom möjligheterna till markvärme är goda och cykelparkeringarna inte har tak planerar man att anlägga markvärme här i samband med renoveringen av gång- och cykelvägen. Detta för att förenkla framtida drift under vinterhalvåret.

Bangårdstorget

På Bangårdstorget planeras det för utökade planteringsytor, en torgskulptur, utökad belysning och fler bänkar med sittplatser. Många detaljer så som planteringslådor, skulptur och anslagstavla kommer få ett rostfärgat utseende för att torget ska bindas ihop med den nya gestaltningen av Möbeln. Förhoppningen är att det ska skapa ett enhetligt uttryck av gångstråket längs järnvägen.

Bakgrund

Bakgrunden till projektet är att det finns behov av upprustning av den befintlig gång- och cykelvägen från pendlarparkeringen i väst fram till Bangårdstorget i öst. I projektet planeras anläggning av markvärme vid de cykelparkeringar som finns i anslutning till gångtunneln under järnvägen. Kommunen vill satsa på markvärme i detta område för att förenkla drift och förhindra isbildning och halkrisk som är ett återkommande problem vintertid.

Bangårdstorget som idag är slitet och saknar specifikt användningsområde planeras byggas om för att skapa fler uppehållsplatser och locka fler medborgare till att vistas där.

Tidplan

Projektet planeras under 2018 och kommer genomföras vår/sommar 2020.