Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Ny förskola i Skärplinge

En förskola med sex avdelningar och plats för 120 barn byggs i Skärplinge. Inflytt är planerad till terminsstart hösten 2023.

Bakgrund

Antalet förskolebarn i Skärplinge har ökat under de senaste åren och det råder därför lokalbrist för förskoleverksamheten på orten. Med anledning av detta har Tierps kommun fattat beslut om att bygga en ny förskola med sex avdelningar för cirka 120 barn. Beställning till Tierps kommunfastigheter AB, TKAB, inkom sommaren/hösten 2021.

Projektets omfattning och tidsplan

Bygget påbörjas i april 2022 och beräknas pågå till juni 2023. Inflytt är beräknad till augusti 2023. Arbetet med utemiljön beräknas pågå mellan maj 2022 och augusti 2023.

Utformning

Förskolan kommer ha sex avdelningar, en matsal, ett mottagningskök och personalytor. I anslutning till matsalen kommer det finnas en uteplats som kan användas vid både vilostunder och undervisning. Förskolan kommer vara placerad i anslutning till Ol Andersskolan och in- och utfart kommer ske via Sätravägen/Sätravallen. I anslutning till parkeringen kommer det finns en hämta/lämna-zon.

Förskolan är upphandlad via SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) ramavtal för förskolor och leverantör är Sjötorpshus. Ramavtalet gör att kommuner kan bygga förskolor med hög kvalitet till lägre kostnader jämfört med unikt projekterade förskolor. I och med att byggnaderna redan är projekterade sparar kommunen både tid och resurser. Vissa anpassningar till lokala behov har gjorts.

Så påverkas trafiken

För att minimera störningar för närliggande verksamheter kommer separat parkering anordnas för byggarbetsplatsen. Leveranser till och från bygget kommer att anpassas efter de verksamheter som pågår i närområdet.

Mer information angående hur trafiksituationen påverkas kommer löpande.

Övrig nödvändig information som rör personal, elever och vårdnadshavare sker via skolverksamhetens kanaler.

Utemiljö

Gården utgår från Boverkets rekommendationer. Fokus vid planeringen av den nya förskolan har varit att säkerställa tillräckligt stora ytor både för skolan och förskolan.

Förskolegården kommer att utformas utifrån tre zoner:

  • Trygg zon: Det ska vara lätt för både vuxna och barn att få en överblick av vilka som befinner sig i zonen. Plats för bänkar och bord samt för lugnare lek, exempelvis sandlådor och lekhus kommer att finnas
  • Vidlyftig zon: I den vidlyftiga zonen erbjuds utrymme för rörelse i flera olika riktningar. Plats för lekutrustning så som rutschkanor, klätterställningar och balansövningar. Kullar och terräng kan också skapa förutsättningar för den vidlyftiga leken.
  • Vild zon: Den vilda zonen bör vara placerad utanför den vidlyftiga zonen. Tät växtlighet som ger barnen möjlighet att känna sig ifred på gården. Lekbar vegetation, buskar och träd.