Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Ny förskola Örbyhus

En ny förskola ska byggas i Örbyhus. Den kommer bestå av sex avdelningar och planeras att stå klart till årsskiftet 2025/2026.

Bakgrund

Det råder lokalbrist för förskolebarnen i Örbyhus och med anledning av det har TKAB under våren fått en beställning på en ny förskola med plats för 120 barn.

Projektets omfattning och tidsram

Siktet är inställt på att projektering och bygglov blir klart i början av sommaren 2024. Byggstart påbörjas efter sommaren. Förutsatt att tidsplanen hålls så kommer förskolan vara klar till årsskiftet 2025/2026.

Utformning

Förskolan kommer att ha sex avdelningar, ett mottagningskök med tillhörande matsal samt personalytor. I anslutning till matsalen byggs en altan i vinkel med som kan användas till exempelvis för vila eller undervisning. In- och utfart kommer ske via Gyllbyvägen. I anslutning till parkeringen kommer det finns en hämta/lämna-zon.

Förskolan är upphandlad via SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) ramavtal för förskolor och leverantör är Sjötorpshus.
Ramavtalet gör att kommuner kan bygga förskolor med hög kvalitet till lägre kostnader jämfört med unikt projekterade förskolor. I och med att byggnaderna redan är projekterade sparar kommunen både tid och resurser. Vissa anpassningar till lokala behov har gjorts.