Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Nybyggnation av förskolan Vallskoga i Tierp

Förskolan kommer bestå av sex avdelningar och verksamhetens inflytt är planerad till vårterminen 2024.

Exempelritning på förskola

Exempelritning på förskola

Nya förskolans utformning och utemiljö

I förskolan kommer det finnas sex avdelningar, en matsal, ateljé, mottagningskök och personalytor. Uteplatser planeras i husets vinkel och vid husets ena gavel.

In- och utfart kommer anläggas i anslutning till Skatvägen och parkeringen kommer ha tidsbegränsad hämta- och lämna zon.

Utemiljö

Förskolegården kommer att utformas i tre områden:

  • Trygg zon Det ska vara lätt att se vilka som befinner sig i zonen och det finns plats för bänkar och bord samt lugnare lek som sandlådor och lekhus.
  • Vild zon I den vilda zonen kommer det finnas lekbar vegetation, buskar och träd.
  • Vidlyftig zon I den vidlyftiga zonen kommer det finnas plats för lekutrustning som rutschkanor, klätterställningar och balansövningar.

Så påverkas trafiken

För att minimera störningar för närliggande verksamheter anordnas separat parkering för byggarbetsplatsen. Leveranser till och från bygget kommer i den mån det är möjligt anpassas efter de boende i området samt de verksamheter som pågår i närområdet.

Information om trafiksituationen och hur den påverkar kommer löpande.

Bakgrund

På grund av undermåligt inomhusklimat har den tidigare förskolebyggnaden rivits. Behovet av förskoleplatser är fortsatt stort och därför har kommunen beslutat att bygga den nya förskolan med plats för 120 barn.