Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Nytt stationsområde i Örbyhus

Örbyhus stationsområde har en betydande funktion för både resenärer och invånare som pendlar. Järnvägen passerar genom samhället, vilket gör gång- och cykelvägen under järnvägen till en viktig passage.

Ombyggnationen och projektet har tre huvudsakliga syften:

  • Öka antalet parkeringsplatser och därmed möjliggöra ökad pendling med tåg och buss
  • Förbättra trafikflödena och trafiksäkerheten kring stationsområdet
  • Förtydliga platsens identitet som stationsområde

Bakgrund

Örbyhus är kommunens näst största ort sett till befolkningsantal, som dessutom fortsätter expandera. Behovet av kollektivtrafik är stort och orten är för många en utpendlingsort till såväl Gävle som Uppsala. För att möta upp ortens tillväxt, kollektivtrafikens satsningar samt gå i linje med Agenda 2030 genomförs projektet. Genom att förbättra möjligheterna att parkera vid Örbyhus station kan resenärer som inte kan gå, cykla eller åka kollektivt till stationen ändå pendla kollektivt en del av sin resa.