Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Ombyggnation - Södra Esplanaden

Tierp fortsätter att växa och i början av 2019 påbörjades ett omfattande arbete med att förbättra och modernisera en stor del av centrala Tierp. Rådhusallén, Palmgatan och Södra Esplanaden får ett helt nytt utseende.

Bland annat kommer det blir bredare cykelbanor för att förbättra trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister, förbättrade parkeringsmöjligheter, en ny allé och trevligt parkstråk. Syftet med ombyggnationen är att öka tillgängligheten i det moderna samhället som skapas. I takt med att Tierp växer, ökar också kraven på en förbättrad trafiklösning. Vi passar samtidigt på att modernisera de centrala delarna i Tierp.

Nya parkstråk och grönområden

I den nya allén kommer ett parkstråk sträcka sig med en trevlig gång- och cykelväg mellan träden. Även parkbänkar och planteringar föreslås för att höja upplevelsen.

För att skapa en trygg miljö och samtidigt bidra till att framhäva den nya stadsmiljön, kommer allén förses med park- och effektbelysning.

Klicka för att se bilden i större format.

Fakta: Beslut alleérna på Södra och Norra Esplanaden

Tidigare har det informerats om att allén längs med Södra Esplanaden ska ersättas med en ny på grund av att träden är i för dåligt skick och därmed utgör en säkerhetsrisk. Allén kommer att till stora delar bli kvar - däremot kommer åtgärder som beskärning av trädkronor att genomföras ur säkerhetssynpunkt.

Invånarna har fått tycka till om förslagen på hur trädkronorna ska beskäras. Samhällsbyggnadsutskottet har lyssnat in invånarnas synpunkter och beslutat om åtgärderPDF (pdf, 131 kB). Beslutet innefattar även allén på Norra Esplanaden.

Artikel om åtgärdsförslagen.

Trafiksäkerhet och parkeringar

Ökad trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister. Cykelbanan från Uppsalavägen fram till Högbergskolan breddas. Detta utgör ett naturligt stråk genom central köpingen och blir en mer trafiksäker sträcka för skolelever. Längs sträckan Rådhusallén, Palmgatan och Södra Esplanaden genomförs åtgärder så som upphöjda korsningar, tillgänglighetsanpassningar vid samtliga överfarter. Det nya stråket kommer också att förses med bättre belysning.

Parkeringar och trafikförbättringar. Södra Esplanaden byggs om och kantstensparkeringar uppförs. Körytan smalnas av för att sänka hastigheten. Vissa justeringar görs av körytan, för att minska vattenansamlingar i samband med regn. Flera av dessa arbeten genomförs i samband med att fjärrvärme- och vatten­ledningar i området byts ut, ett arbete som utförs av TEMAB (Tierps energi och miljö)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nytt flerfamiljshus vid Fredners torg

Ett nytt flerfamiljshus byggs på grusplanen intill Fredners torg. Det är en extern entreprenör som bygger fastigheten.

Detaljplan 2010PDF (pdf, 18 MB)

Klicka för att se bilden i större format.

Ett nytt flerfamiljshus byggs vid Fredners torg.

Frågor och svar

Hur ska jag parkera när parkeringarna på Fredners torg försvinner?

Nya parkeringar kommer anläggas längs Södra Esplanaden. Totalt sett kommer antalet parkeringsplatser endast att minska med cirka 10-15 parkeringsplatser när den nuvarande ytan försvinner.
Under byggtiden kommer vi att hänvisa till andra parkeringar.

Hur kommer detta påverka trafiken?

Stora trafikstörningar kommer upplevas under byggnationerna. Vi kommer dock att göra vårt allra bästa för att motverka trafikstörningar i så stor utsträckning som möjligt.

När kommer man återställa asfalten på Rådhusállen?

Återställning av asfalten kommer ske när byggnationerna av vatten- och avlopp samt och fjärrvärme är klara. Då kommer även utformningen på gatan ändras för att gynna gång- och cykeltrafiken i större utsträckning.

Hur köper jag en lägenhet i det nya huset?

Om du är intresserad av en lägenhet i den nya fastigheten kontakta Erlandsson bygg och Anna Berlin, tel. 018-610 00 85 eller e-post: anna.nerlin@erlandssonbygg.se