Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Siggbo företagspark

Tierps kommun erbjuder byggklar mark för verksamheter som till exempel handel, verkstad och idrott, i det kommande området Siggbo företagspark.

Siggbo företagspark byggs med ett strategiskt läge i direkt anslutning till E4 och endast ett stenkast från Tierps tätort. Läget nära motorvägen och järnvägen ger mycket goda kommunikationer till Uppsala, Arlanda, Stockholm och Gävle.


Tierps kommun erbjuder här byggklar mark på tomter på mellan 4 000 och 10 000 kvadratmeter, större eller mindre yta kan bildas efter behov. Tillåten byggyta är 25 procent av respektive fastighet. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 12 meter. Total yta för hela området är cirka 40 hektar. Tänkta verksamheter i området är handel, verkstad, lättare industri, kontor och idrott.

I broschyren hittar du mer information.

Pågående arbete i området

Anläggningsarbetet på området fortskrider och under 2018 kommer arbeten med vatten- och avloppsledningar, fiberkanalisation, el och belysning att färdigställas. Gator med trottoarer samt gång- och cykelvägar inom området kommer att byggas upp och beläggas med asfalt.

Våren 2018

Anläggning av vatten - och avloppsledningar görs i området.

Hösten/vintern 2018

Gator med trottoarer samt gång-och cykelvägar byggs. Man drar el och belysning i området och förbereder för fiber/bredband.


Etablerade verksamheter

  • XL Bygg
  • Kastbo reparationer
  • Comfort
  • Dahlbergs glas
  • Vallskoga bygg

 

Pågående etableringar

  • Räddningsstation
  • Crosshall

 

För mer information kontakta:

Alexandra Forslund, mark- och exploateringsansvarig
Tel. 0293-21 82 91, e-post: alexandra.forslund@tierp.se

Petra Kessler, näringslivsutvecklare
Tel. 0293-21 80 75, e-post: petra.kessler@tierp.se