Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Förstora bilden

Parkområdet

Längs med den slingrande Siggebobäcken och dess lummiga ådal kommer ett parkrum med natur- och lekområde att skapas. Här kommer det finnas något för alla: grillplatser, vattenlek, odlingslådor, lekskulpturer i trä, bollplan, slingrande promenad- och motionsspår, klätterställningar och lekhus.

Området för den nya stadsdelen Siggbo trädgårdsstad utgörs av gammal åkermark och genomkorsas av Siggbobäcken som här går i en djup ravin. Bäckravinen föreslås utgöra den nya stadsdelens samlande centrala parkrum, med både ett övergripande system av gångvägar i kombination med stråk för upplevelser, lek och rekreation.

Tanken är att Hälsan stig ska ge möjlighet till så väl promenader som löprundor och möjlighet att gå till centrum.

Fördjupat landskapsprogram

I samband med detaljplaneprocessen har ett fördjupat landskapsprogram tagits fram för att belysa hur området kring Siggbobäcken kan utvecklas i den nya stadsdelen och hur man på olika sätt kan röra sig utmed och över bäckravinen så att
barriäreffekten av ravinen minskar.

Fördjupat landskapsprogram Pdf, 9 MB.