Södra villorna

Villaområdet i den södra delen av Siggbo kommer att rymma ett 30-tal villatomter.


Södra villorna är den färgade delen på kartan.