Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

TriangelparkenFörstora bilden

Triangelparken

Första etappen av Siggbo trädgårdsstad kallas för Triangelparken. Här planeras det för bostäder och ett vårdboende för äldre. Genom gångbroar kommer Triangelparken att ansluta till övriga bostadsområden i Siggbo och på ett naturligt sätt byggs hela området ihop med Tierp centralort.

Byggnationerna av området pågår. En provisorisk dagvattenanläggning har byggts som kommer ta hand om regn- och smältvatten.

De kommunala byggnationerna av området kommer att pågå fram till våren 2020 och under vissa delar av tiden kommer ljudalstrande arbeten pågå. I och med arbetet kommer det passera en del byggtrafik med material i området.

Säkerhet under byggtiden

Byggtrafiken kommer ha sin infart via Tegelbruksgatan i korsningen med Gävlevägen. Under tiden arbetet pågår kommer framkomligheten att vara begränsad. Väghänvisningar och tydliga avspärrningar kommer därför finnas på plats för att måna om allas säkerhet.