Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Utbyggnad av gång- och cykelväg Tolfta-Tierp

Nu byggs den sista etappen av gång- och cykelvägen från Tolfta till Tierp. Det blir en tre meter bred separerad gång- och cykelväg längs Strömsbergsvägens östra sida och kommer att koppla an mot befintligt cykelvägnät i höjd med Sälvägen. Detta kommer skapa förutsättningar för att ökad trafiksäkerhet.

Till vänster syns en bilväg och till höger en cykelväg med lyktstolpar. Det är vårvinter och snödrivor här och där.

Bakgrund

Under 2018 påbörjades utbyggnaden av en ny gång- och cykelväg för att knyta ihop Tolfta med Tierps tätort. Den separerade gång- och cykelvägen kopplades an mot Strömsbergsvägens norra del och cykelfält målades fram till korsningen vid Sjukarbyvägen.

Projektets omfattning och tidsplan

Entreprenaden kommer att starta med etablering under vecka 16 2022 och vara färdigställd vecka 26 2022.

Så påverkas trafiken

Under byggtiden kommer ett körfält att kunna påverkas vissa stunder. Entreprenören har ett begränsat arbetsområde och kommer behöva nyttja vägbanan under delar av entreprenaden. Vi kommer att arbeta för att skapa så lite störningar som möjligt.