Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Gällande detaljplaner

Här kan du hitta de detaljplaner och områdesbestämmelser som gäller i Tierps kommun. Det är viktigt att veta vad som gäller på fastigheten, till exempel när du ska söka bygglov.

Hitta din detaljplan

Så här gör du för att se vilken detaljplan eller vilka områdesbestämmelser som gäller för dig:

Zooma in till rätt fastighet i kartan över detaljplaner. Områden med detaljplan är rödmarkerade och områdesbestämmelser är gulmarkerade.

Klicka på fastigheten om den är röd- eller gulmarkerad. Du får då upp en textruta. Rubriken är planens namn och du kan klicka på rubriken för att öppna planen i pdf-format.

Du kan tolka planen själv med hjälp av läsanvisningarna i nästa stycke. Du är även välkommen att kontakta Medborgarservice för att få hjälp med vad planen betyder.

Läsanvisning till detaljplaner och områdesbestämmelser

På plankartan ser du vilka beteckningar som gäller för din fastighet. Beteckningarna är oftast kombinationer av stora och små bokstäver samt siffror, till exempel B II e 20. I planbestämmelserna på plankartan hittar du vad dessa beteckningar innebär. En utförligare beskrivning av betydelsen ska finnas i planbeskrivningen.

I äldre planer finns planbestämmelserna i planbeskrivningen medan planbestämmelserna står på plankartan i nyare planer. Det är plankartan och planbestämmelserna tillsammans som utgör detaljplanen eller områdesbestämmelserna. Det är därför viktigt att man inte bara tittar på plankartan.

I plankartan kan delar av marken också vara markerad med prickar, vilket är en planbestämmelse. Så kallad prickmark betyder vanligtvis prickmark att marken inte får bebyggas men den exakta betydelsen står att läsa i planbestämmelserna.

Ändringar eller tillägg, det vill säga planer som heter ÄDP, gäller parallellt med ursprungsplanen med samma nummer. Det är viktigt att läsa båda planerna vid ÄDP eftersom det oftast bara är en viss del av av den ursprungliga planen som berörs av ändringen.

Tänk på att alltid utgå från kartan över detaljplaner eftersom delar av planen kan ha ändrats eller upphävts och det syns inte på plankartan.

Exempel på hur en detaljplan kan se ut