Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

ÄDP 190 - Trafikplats Tierp

Planens syfte: Planens syfte är att utöka och aktualisera markanvändningen för kvartersmarken inom DP190. Vidare syftar planändringen till att pröva lämplighet för en utökning av byggrätten samt bestämmelsen om våningsantal (I).

Planens huvuddrag: En större del av området kring Trafikplats Tierp, vid E4:an, kommer att kunna bebyggas. Genom planförslaget kommer inte byggnader inom planområdet att begränsas till 1 våning, utan få vara upp till 11 meter. Utöver verksamheter för trafikantservice, verksamheter och liknande kommer genom planförslaget också delar av området även att tillåta handel.

Status: Planen har vunnit laga kraft.

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2. ÄDP 190 - Trafikplats Tierp - Plankarta - 2017-08-29.pdf Pdf, 429 kB, öppnas i nytt fönster. 429 kB 2017-11-09 13.34
3. ÄPD 190 - Trafikplats Tierp - Planbeskrivning - 2017-08-29.pdf Pdf, 395 kB, öppnas i nytt fönster. 395 kB 2017-11-09 13.34