Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Dp 1049 - Skyttevägen - möjliggöra utökning av befintliga fastigheter samt säkerställa cykelväg

DP 1049 - Skyttevägen

Planens syfte: att möjliggöra för ett utökande av storleken för befintliga fastigheter, i den västra delen av Tierps köping, genom att områden som tidigare har reglerats som park och plantering istället medger för bostadsändamål. Vidare syftar planförslaget till att aktualisera områdets planbestämmelser och säkerställa den cykelväg som återfinns inom området i plan.

Planens huvuddrag: Områden som tidigare reglerats som "Natur" kommer istället att förses med bestämmelsen "Bostad" samt gång- och cykelväg.

Status: Planen har vunnit laga kraft

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1. Underrättelse om antagande.pdföppnas i nytt fönster 413 kB 2017-06-12 10.46
2. Antagandekarta.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2017-06-12 10.46
3. Planbeskrivning.pdföppnas i nytt fönster 8 MB 2017-06-12 10.46
4. Granskningsutlåtande II.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2017-06-12 10.46
5. Granskningsutlåtande inkl. yttranden.pdföppnas i nytt fönster 15 MB 2017-06-12 10.46
6. Samrådsredogörelse.pdföppnas i nytt fönster 28 MB 2017-06-12 10.46
7. Protokoll KF 2016-12-14 §140.pdföppnas i nytt fönster 706 kB 2017-06-12 10.46
8. Protokoll USB 2016-11-15 §152.pdföppnas i nytt fönster 729 kB 2017-06-12 10.46
9. Protokoll USB 2016-08-23 §109.pdföppnas i nytt fönster 715 kB 2017-06-12 10.46
10. Protokoll USB 2015-12-16 § 171.pdföppnas i nytt fönster 595 kB 2017-06-12 10.46
Utredningar