Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Dp 1049 - Skyttevägen - möjliggöra utökning av befintliga fastigheter samt säkerställa cykelväg

DP 1049 - Skyttevägen

Planens syfte: att möjliggöra för ett utökande av storleken för befintliga fastigheter, i den västra delen av Tierps köping, genom att områden som tidigare har reglerats som park och plantering istället medger för bostadsändamål. Vidare syftar planförslaget till att aktualisera områdets planbestämmelser och säkerställa den cykelväg som återfinns inom området i plan.

Planens huvuddrag: Områden som tidigare reglerats som "Natur" kommer istället att förses med bestämmelsen "Bostad" samt gång- och cykelväg.

Status: Planen har vunnit laga kraft

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2. Antagandekarta.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2017-06-12 10.46
3. Planbeskrivning.pdf Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster. 8 MB 2017-06-12 10.46