Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

DP 1054:1 - Unionen etapp 1

Planens syfte: att möjliggöra för centrumverksamhet och vård i centrala Tierp samt utöka möjligheterna för bostadsändamål i området genom utökad byggrätt och högre tillåten byggnadshöjd.

Planens huvuddrag: Området får enligt gällande plan bebyggas med bostäder. DP 1054 möjliggör dock för högre bebyggelse, förser områdets kulthurishistoriskt viktiga bebyggelse med skydd. Planförslaget möjliggör även för vård och centrumverksamheter i kvarteret.

Status: Detaljplanen har vunnit laga kraft

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
3. DP 1054-1 - Unionen Etapp 1 - Plankarta (ANT) - 2017-09-26 - Detaljplan_A2.pdf Pdf, 773 kB, öppnas i nytt fönster. 773 kB 2017-11-10 10.39
4. DP 1054-1 - Unionen Etapp 1 - Planbeskrivning (ANT) - 2017-09-26.pdf Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. 3 MB 2017-11-10 10.39
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Utredningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp