Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

DP 1054:1 - Unionen etapp 1

Planens syfte: att möjliggöra för centrumverksamhet och vård i centrala Tierp samt utöka möjligheterna för bostadsändamål i området genom utökad byggrätt och högre tillåten byggnadshöjd.

Planens huvuddrag: Området får enligt gällande plan bebyggas med bostäder. DP 1054 möjliggör dock för högre bebyggelse, förser områdets kulthurishistoriskt viktiga bebyggelse med skydd. Planförslaget möjliggör även för vård och centrumverksamheter i kvarteret.

Status: Detaljplanen har vunnit laga kraft

Dokument

Utredningar